Bugün sabaha karşı 04.45 sularında, Gaziantep’te özel bir hastanedeki (SANKO Üniversite Hastanesi) Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen cihazı/cihazlarından kaynaklı bir patlama olduğunu ve bu patlama sonucunda yangın çıktığını, maalesef 9 kişinin yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu durum bir kez daha İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) ne kadar önemli olduğunu ve sağlığın çok tehlikeli ve ağır işler sınıfında olmasının ne denli haklı bir gerçeklik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sağlık emekçileri Covid-19 pandemisi ile savaşırken, hem hastalanma ve yaşamlarından olma riskiyle hem de böylesine can güvenliklerini tehdit eden patlama vs. gibi fiziki tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadır.

İktidarın 2003 yılında hayata geçirmeye çalıştığı ancak sendikamızın ve konuya duyarlı sağlık emek ve meslek örgütlerinin direnişi sonucu ancak 2008 yılında uygulanmaya başlanan sözde Sağlıkta Dönüşüm Programının ve onun yarattığı tahribatların sonucudur yaşananlar. Sağlığı özelleştirmenin, kar hırsının, sağlığı bir meta olarak görmenin, sağlık kurum ve kuruluşlarını bir işletme, hastaları ise müşteri olarak gören bir anlayışın ürünüdür tüm bunlar. Ayrıca teknoloji bu kadar gelişmişken hala vatandaşların tedavi ve rehabilite olmak için gittikleri hastanelerde böyle teknik arızaların yaşanması ve patlamaların olması düşündürücüdür. Keza bir yataklı tedavi kuruluşunda böyle bir vakanın yaşanması tek kelimeyle bir güvenlik, tedbir ve ihmal sorunudur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak buradan iktidara sesleniyoruz: Öncelikle ve ivedilikle İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yasasını işçilerin, emekçilerin örgütlü olduğu kurumların önerileri ve talepleri doğrultusunda düzenleyin ve bunun gereklerini yerine getirin. Sağlıkta dönüşümden vazgeçin. Kamusal, erişilebilir, nitelikli, ücretsiz, eşit ve anadilinde sağlık sistemi mümkün ve bunun gereklerini yerine getirin. Sağlığın özelleştirme işlemlerini durdurun. Sağlık her vatandaşın kamusal hakkıdır. Bunun önündeki tüm engelleri kaldırın. Sağlığa daha fazla bütçe ayırın. Sağlık emekçilerinin güvenle çalışabilecekleri ortamları hazırlayın. Ayrıca hastaların güvenle ayakta ya da yatarak tedavi olacakları hastaneleri insan onuruna yakışır şekilde oluşturun.

Gaziantep’te yaşanan bu elim olayda yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, ailelerine sabır diliyor, yaralılara ise acil şifa temenni ediyoruz. Bu olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve aydınlatılmasını, sorumlularının ise yargı önüne çıkarılarak hesap vermelerini talep ediyoruz. 19.12.2020

 

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]