Hem esnek mesai/dönüşümlü çalışma, hem de 6 saat çalışmaya geçen yerler bakımından fazla çalışılan süreler karşılığı nöbet ücreti ödenmesi gerektiğine dair Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, uygulamada sorun çıkmaması ve olağanüstü fedakarlık gösteren sağlık emekçilerinin emeğinin karşılığının ödenebilmesi için bu hususta genel yazı çıkarılmasını talep ettik.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]