Sağlık Bakanlığı Önünde Sağlık Emekçilerini Anmak İsteyen Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerine Polis Engeli

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası, Dev Sağlık-İş, Ankara Diş Hekimleri Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Türk Hemşireler Derneği, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak ve taleplerimizi içeren dilekçeleri sunmak için Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım ve Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Mehmet Sıddık Akın ile sağlık emek ve meslek örgütlerinin genel merkez yöneticilerinin de katıldığı anma eylemine polis izin vermezken, sağlık emek ve meslek örgütleri yaşanan engellemelere rağmen sağlık emekçilerini karanfillerle ve saygı duruşuyla andı.

Anma sonrası sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri sağlık emekçilerinin temel taleplerini içeren dilekçeleri Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Eyleme KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhan Yiğit, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ile KESK’e bağlı sendikaların genel merkez ve Ankara şube yöneticileri, HDP Milletvekilleri Oya Ersoy, Filiz Kerestecioğlu ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Milletvekilleri Murat Emir, Yıldırım Kaya ile CHP Ankara İl Örgütü de katılarak destek verdi.

Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcilerinin Sağlık Bakanlığı’na verdiği dilekçe için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]