Basından öğrendiğimiz kadarıyla Ordu’da açılan boşanma davasında mahkeme, kadın sağlık emekçilerinin mesleğini, hayatını ve çocuklarını ilgilendiren kabul edilemez bir ara karar almıştır.

Ordu’da görev yapan kadın sağlık emekçisinin 5,5 yaşındaki çocuğunun velayeti kendisi üzerine iken baba tarafından Aile Mahkemesi’ne dilekçe verilerek, “Çocuğun annesinin ambulans hemşiresi olup sürekli evlere girip çıktığı, çocuğun korona dolayısı ile ağır risk altında bulunduğu” ileri sürülmüş ve çocuğun velayeti istenmiştir. Verilen dilekçe doğrultusunda mahkeme tarafından verilen kararda, “Koronavirüs hastalığının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu aşamada çocuğun geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatiyle, çocuğun geçici velayetinin tedbiren ve takdiren anneden alınarak baba üzerine bırakılmasına” denilmiştir.

Bu karar pek çok açıdan kabul edilemez!

Bu kararı alan hakime soruyoruz;

Boşanan çiftin ikisi de sağlık emekçisi olsaydı alınması gereken tedbir ne olacaktı? Veya biri sağlık emekçisi olup evlilikleri devam eden çiftlerin çocuklarının sağlığını resmi nikah mı korumaktadır?

Şu an evli ve çocuğu olan yüz binlerce sağlık emekçisinin çocuklarının sağlığının risk altında olabileceğine işaret edilmekte ancak bu çocukların sağlığını korumak için hiç bir adım atılmamakta, kreş sorunu, ebeveyn izni sorunu devam etmekte, çocuk bakımı sadece annenin görevi sayılmakta üstelik söz konusu iznin kullandırılması idarecinin insafına bırakılmaktadır.

Mahkeme kararınca hemşireliğin riskli bir meslek olduğu tescillense de mesleğe yeterli değer verilmemekte, kadın sağlık emekçilerinin emeği hak ettiği değeri görmemektedir.

Aylardır Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için haykırırken ve her gün ölürken, her türlü şiddete maruz kalırken bunlar için tedbir almayan ve harekete geçmeyenler sağlık emekçisi annelerin çocuklarını ellerinden almaktan çekinmemektedirler.

Kadın sağlık emekçilerinin şimdi de meslekleri ve çocukları arasında tercih yapmak zorunda bırakılarak yaşamlarının bütün kontrolü ellerinden alınmaya çalışılmaktadır.

Kabul edilemez bu kararın derhal bozulmasını ve Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık emekçilerinin bakmakla yükümlü olduğu çocukları için ivedilikle koşulsuz, şartsız ebeveyn izninin verilmesi için gerekli düzenlemeyi hayata geçirmesini talep ediyoruz. 26.11.2020

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]