Bilindiği üzere 27 Ekim 2020 tarihli ve 60438742-99 sayılı genel yazı ile yıllık izinler, emeklilik ve istifaların durdurulmasına ilişkin Bakanlık düzenlemesine itiraz etmiş, 30 Ekim tarihinde örgütlü olduğumuz tüm il ve ilçelerde basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri ile söz konusu yazının iptalini istemiştik. Ayrıca izinlerin devri için dilekçe örnekleri hazırlayarak harekete geçmiş, Bakanlığa genel yazının geri çekilmesi için yazı yazmıştık.

Bu eylem ve etkinliklerin sonucunda bugün Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazı ile izinlerin 2021 yılına devri ile ilgili düzenleme yapılacağı duyurulmuştur.

Ancak bu düzenleme yeterli değildir.

İlk etapta kronik rahatsızlığı ve engelli olan emekçilerin emeklilik ve ücretsiz izin haklarının da ertelenmeden açılması gerekmektedir.

Yine 4. Dönem Toplu Sözleşme Kararlarında yer alan “döner sermaye ödemelerinde ayda beş güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri döner sermaye ödemelerinde çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmez” hükmü izinlerin devredildiği döneme ilişkin artırımlı uygulanmasının gerekli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

27.10.2020 tarihli genel yazı ile anayasal haklarımıza yapılan saldırının tümüyle ortadan kaldırılması için sürecin takipçisi olacağımızı ve düzenlemenin iptali için dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]