Eskişehir Şubemiz, basın toplantısı düzenleyerek “Aile hekimliği çalışanlarına verilecek ek ödeme ne oldu?” diye sordu.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eskişehir Şube Eş Başkanımız Birtürk Özkavak şöyle konuştu: “Son günlerde ne yazık ki hemen her gün pandemiden söz ediyor büyük yıkımlar ölümler ağır travmalar yaratan süreci beraber yaşıyoruz. Ve hala gereken kapsamlı önlemler getirilmediği için salgın büyüyerek devam ediyor. Öte yandan sağlık emekçileri salgınla neredeyse tek başlarına büyük bir özveri ile bir ölüm kalım girdabında mücadele ediyor. Bütün kurumlardaki sağlık emekçileri tarihlerinin en ağır dönemini yaşıyor. Neredeyse bir kıyım boyutunda kayıplarla karşılaşıyorlar. Bunu çeşitli yönleriyle örnekler vererek açıklamamıza ve sorunlarımızı iletmemize rağmen yetkililer görmezden duymazdan gelmeye devam ediyor. Bugün özellikle bir konuyu sizlerin aracılığı ile gündeme taşımak istiyoruz. Bilindiği gibi sağlık bakanlığı tarafından çok şaşaalı duyurularla 5 Eylül 2020/31235 tarihli Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair bir yönetmelik yayınlanmıştı. Özetle aile hekimliği çalışanlarına 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılacağı söylenmişti. Büyük bir algı operasyonu ile bütün basın, yayın organları kullanılarak kamuoyuna, sağlık çalışanlarına hak ettikleri desteği ve ücreti verdiklerini vereceklerini söylemişlerdi. Birçok yapısal sorun olmakla,pandemi süresinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok önemli sorunların ortaya çıkmasına rağmen bunların hiç birini çözmeye yanaşmayan iktidarın bu ek ödeme kararı çalışanlara inandırıcı gelmemişti.Ve nitekim geldiğimiz aşamada bu artık net olarak anlaşılmıştır.ASM çalışanlarına hala hiçbir ödeme yapılmamıştır. 50 binin üzerinde aile hekimliği çalışanı pandemi sürecinde sahipsiz bırakılmış, birinci basamak sağlık çalışanlarına tükenmişlik duygusu yaşatılmış, Sağlık Bakanlığı’nca Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) pandemiye yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi, kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan gibi gereksinimleri çok büyük oranda sağlık çalışanlarının kendi girişimleriyle edinilmiştir. Bahsedilen ve ödeme kriterleriyle ilgili ciddi eleştirilerimiz olan ek ödemeler artan giderleri bile karşılamaya yetmeyecekti. Buna rağmen hala hiçbir ödeme yapılmamış olmasını esefle karşılıyoruz Buradan bugün sormak istiyoruz. Ek ödemelere ne oldu? Kasım ayının ortalarına gelmiş bulunuyoruz. Yönetmelik yayınlanalı 3 ayı geçti. Ağustos ayında başlayarak Ekim ayına kadar 3 ay boyunca ödeneceği söylenen ek ödemlerden haber yok. Haber olmadığı gibi lütfe dipte tek bir açıklama yapan yok. Lafa gelince sağlık emekçilerine büyük övgüler düzenleyenlerin alkışlayanların nedense haklarımızı vermek maddi koşullarımızı bir nebze olsun düzeltmek söz konusu olduğunda kaybolduklarını üzülerek görüyoruz. Tüm sağlık emekçileri olarak bu günleri belleğimize kazıyoruz. Bize hastalığı ölümü yoksulluğu reva görenlere sessiz kalmayacağız. SES olarak tüm sağlık emekçilerini ortak tavır almaya davet ediyoruz. Yan yana gelerek demokratik haklarımızı kullanarak ve üretmekten gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyerek haklarımızı koruyacağız ve kazanacağız.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]