Ankara Şube yöneticilerimiz ve iş yeri temsilcilerimiz 13 Kasım günü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde Ankara Üniversitesi’nin SES’i broşürünü ve örgütlenme broşürlerini dağıttı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]