Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında TTB’yi hedef alarak bir kez daha saldırmış ve barolar konusunda yaptıkları yasal düzenlemeyi TTB için de gündeme alacaklarını ifade etmiştir.
Bizler TTB’nin neden hedef gösterildiğini çok iyi biliyoruz. Zira cumhurbaşkanı da laf arasında ağzından kaçırıyor ve TTB’yle olan asıl meselesinin iktidar olarak yönetemedikleri salgın sürecine dair eleştirileri olduğunu itiraf ediyor. Sağlık konusunda çok iyi bir noktada olduklarını iddia ederek bu konudaki eleştirilere tahammülsüzlüğünü ortaya koyuyor ve bu tahammülsüzlüğün sonucunda her türlü yakıştırmayı yaparak meslek örgütünü hedefe oturtuyor.
Türk Tabipleri Birliği dünden bugüne her zaman bir meslek örgütü olmanın sorumluluğuyla hareket etmiş, hekimlerin mesleki ve özlük haklarının yanında halkın sağlık hakkı için de mücadele vermiştir. Bu sebeple AKP iktidarı başta olmak üzere her zaman iktidarların hedefinde olmuş yine de bu onurlu duruşundan ödün vermemiştir.
Yönetilemeyen salgın sürecinin sonucu hayatını kaybeden binlerce vatandaş, yüzlerce sağlık emekçisidir. Sağlık Bakanı’nın “ulusal çıkarlar halk sağlığından önemlidir” diyerek itiraf ettiği gibi iktidar sürecinin en başından beri şeffaf olmamış, gerek iç gerek dış kamuoyuna yanlış bilgiler verilmiş, bilimin gerekleri yerine sermayenin ihtiyaçları öncelenmiştir.
Halkın ve sağlık emekçilerinin çıkarından başka hiçbir çıkarı olmayan, halkın ve sağlık emekçilerinin esenliğinden öte kaygı taşımayan TTB gibi sağlık emek ve meslek örgütleri ise en başından beri yetkililere sorumluluklarını hatırlatmış, alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunmuştur.
İktidarları süresince eleştirel hiçbir tutuma tahammülü olmayan, demokratik taleplere dair en sert müdahaleleri gerçekleştiren iktidar aynı tavırda ısrar etmektedir. Bizler de doğru olandan, haktan-hukuktan-demokrasiden-bilimden yana tutumumuzda ısrar etmekteyiz. Bu gözdağları bizleri yıldıramaz, doğru bulduğumuz yoldan ayıramaz.
TTB’nin yanındayız. Halkın sağlık hakkının yanındayız. Demokrasiden ve insan haklarından tarafız. 15.10.2020

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]