İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye’nin ilk verem hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesine karşı sanatoryumun bir sağlık kuruluşu olarak yeniden yapılandırılması, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneye sahip çıkması talebiyle 12 Eylül günü açıklama yaptı.

Heybeliada Sanatoryumu önünde yapılması planlanan basın açıklaması İstanbul Valiliği’nin engellemesiyle karşılaşılınca, İskele Meydanında gerçekleştirildi.

Eyleme katılan İstanbul Anadolu Şube Sekreterimiz Türkan Yavuz: “Hep beraber biriz, Heybeliada Sanatoryumu için buradayız. Heybeliada Sanatoryumu büyük bir tarihtir, kültürel mirasımızdır. Bu mirasa ilk başta Sağlık Bakanlığı’nın bir vefa borcu olmalıdır. Bir sağlık kuruluşu olarak devam etmesi gerekiyor. Yeni hastaneler inşa edilene kadar tarihimizi koruyalım. Pandemi koşullarında yine Heybeliada yaşasın, yine hastalarımıza şifa vermeye devam etsin” diye konuştu.

Kurum temsilcilerinin konuşmalarının ardından ortak açıklamayı yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu şöyle konuştu: “Cumhuriyetin ilk yıllarında çok ciddi bir sağlık sorunu olan tüberküloza karşı verdiğimiz mücadelenin sembol kuruluşu Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ve gelen tepkiler sonrası ilgili kurumun “pandemi hastanesi olarak açılması şartıyla bina ve araziyi Sağlık Bakanlığı’na iade edebilecekleri” yönündeki açıklamasıyla gelişen süreci dikkatle izlemekteyiz. Ne yazık ki 1 Ağustos 2005’te Sağlık Bakanlığı’nın kararı ile hastane kapanmış, hekim ve çalışanların kadroları, hastanenin araç-gereç ve donanımı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmiştir. Türk Toraks Derneği ile ilgili odalar ve sivil toplum kurumları Heybeliada Sanatoryumu’nun geleceği konusundaki gelişmelerin her zaman takipçisi olmuş ve 2020 yılı başından itibaren yapılan çeşitli açıklamalar, son olarak düzenlenen imza kampanyası ile konu sürekli kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Çabalar sonuç vermiş, bu süreçte halkımız ve değerli medya kuruluşlarından gördüğümüz destek haklılığımızı ortaya koymuştur. Tartışmaların ilk gününden itibaren dile getirdiğimiz gibi Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kuruluşu olarak yeniden yapılandırılmalı ve gerek ada halkının gerekse de ülkemizin sağlık ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Adalar halkının sağlık gereksinimlerine uygun bir sağlık kuruluşu yanında, tüberküloz ve diğer akciğer hastalıkları konusunda araştırma yapılabilecek bir tesis, kronik akciğer hastalıkları için bir rehabilitasyon merkezi vb. gibi amaçlar için organize edilmelidir. Bunların yanında, bu sağlık kompleksi içinde bir Tıp Tarihi ve Tüberküloz Müzesi kurularak tarihi ve kültürel kimliği yaşatılmalıdır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]