Manisa Şubemiz: Hakkınız Ödenmez Dediniz, Ama Sürgünü Hak Gördünüz! Günseli Hemşire Yalnız Değildir

Facebook
Twitter
WhatsApp

Manisa Şubemiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Günseli Uğur’un keyfi ve hukuksuz bir biçimde sürgün edilmesine dair açıklama yaptı.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan İzmir Şube Eş Başkanımız Figen Pehlivan Demirel şöyle konuştu: “Salgın bütün hızıyla sürüp giderek yayılırken ne yazık ki olumsuzlar, moral ve motivasyonumuzu bozucu haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada pandemi ilanından sonra sağlıkçıların nasıl özveriyle çalıştığı, canla başla halka nasıl hizmet verdiği hepimizin malumudur. Hatta sağlıkçılar balkonlardan günlerce alkışlandı. “Sağlıkçıların hakları ödenmez” dediler, müjdeler verdiler. Salgının bütün hızıyla sürdüğü binlerce vatandaşımızın hastalandığı yüzlercesinin hayatını kaybettiği, halkın sağlık hakkı için dur duraksız çalışan birçok sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği günlerden, ağır çalışma koşullarından geçiyoruz. Ve ne yazık ki defalarca söylememize rağmen yöneticiler görmüyor, duymuyor, sorunlarımızı çözmüyor. Evet bugün salgının boyutlanmasında, yayılma hızının artışında izlenen yanlış ve eksik uygulamaların payı çok yüksektir. Ve bir sağlık sendikasının (tabi yandaş değilse sağlık emekçilerinden yanaysa) görevi çalışanların taleplerini aktarmak sorunların çözülmesi için mücadele etmektir. SES ülkenin her yanında izlenen yanlış politikaları eleştirip önerilerini sıralarken öte yandan sağlık emekçilerinin taleplerini, sorunlarını dile getirmiştir. Çalışanların çalışama saatlerinin azaltılması, kişisel koruyucuların yeterince ve düzenli verilmesini ve elbette özlük haklarının düzeltilmesini söz verilen ek ödemelerin adil ve tavandan verilmesini talep etmiştir. Bunda ısrarcı olmuş ve gerçek bir sendikanın yapması gerektiği gibi gerekli koruyucu tedbirleri alarak eylem ve etkinliklerde yapmıştır. Bunlardan biri ve belki de en kitlesel ve uzun süreni de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışanların taleplerini ısrarla dile getiren çözüm isteyen eylemlerdi. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları azaltılan ek ödeme ve tüm çalışanlara eşit dağıtılması talebiyle eylem ve etkinlikler düzenlemişti. SES İş Yeri temsilcisi hemşire arkadaşımız Günseli Uğur ise iyi ve doğru bir sendikacı olarak çalışanların talepleri için elbette bu mücadelenin içinde olmuştur. Tüm sağlık emekçilerinin ve örgütlerinin birlikte mücadelesinin gereğine inanan bir noktada mücadelesini yürütmüştür. Ancak aldığımız bilgilere göre hafta başında görev yeri değiştirilmiş yani sürgün edilmiştir. Çalışanların hakkını vermek, onları çalışma koşullarını düzeltmek yerine Dokuz Eylül Tıp Fakültesi yöneticileri ne yazık ki böyle bir yola başvurmuştur. Bir gün biz onuruyla, emeğiyle çalışan ve mücadele eden sağlık emekçilerine tüm halk gibi sizin de ihtiyacınız olacaktır. Arkadaşlarımıza yönelik baskı, soruşturma ve sürgünde sorumluluğu olan herkese sesleniyoruz. Sürgün insanlık suçudur. Sendikal faaliyetler ve sağlık emekçilerinin hakkını savunmak suç değildir, cezalandırılamaz, asıl siz suçlusunuz. Günseli Hemşire yalnız değildir. Sendikamız SES, çalışanlarının gerçek sesi olarak yıllardır mücadelesini sürdürmektedir ve sürgünlere baskılara boyun eğmemektedir. Bundan böylede asla doğruyu söylemekten, savunmaktan, ekmeğimizi büyütme mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Manisalı sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak Günseli Hemşire arkadaşımızın derhal eski görev yerine iadesini talep ediyoruz. Sürgün kararına imza atanlara, bu insanlık suçuna ortak olanlara gerekli cezayı yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]