Bursa Şubemiz, yeni seçilen Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, dayanışma dileklerini iletti.

Ziyarette birlikte mücadelenin devam edeceği vurgulanırken, Covid-19 salgını sürecinde uygulanan ek ödemelerin ve döner sermaye ücretlerinin eşit ödenmesi ve eşit dağıtılması için panel yapılması ve kitapçık halinde tüm sağlık emekçilerine dağıtılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]