İzmir Şubemiz, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temel haklar ve adaletli ücret için imza kampanyası gerçekleştirdi.

Hastane koridorunda masa açan yönetici ve iş yeri temsilcilerimiz sağlık emekçilerini bilgilendirdi.

İmza metni aşağıdadır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINA

Sağlık iş kolu ağır ve tehlikeli işler kapsamında olup; çalışmanın günün 24 saatinde devam ettiği birimlerde, en az 12’şer saat süren vardiya ve 24 saate varan nöbet usulü uygulanmakta, günde 7,5 saatten fazla gece çalışılmaktadır. Haftalık mesai 40 saat olup; fazla çalışılan süreleri için, (gece çalışma saatine rastlayan süreler dahil olmak üzere) aynı saat ücreti üzerinden nöbet ücreti ödenmektedir.

İş Kanunu’na göre, çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönem olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresinin bir kısmının gündüz, bir kısmının gece dönemine rastlaması halinde; çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılmıştır. Gece çalışmalarının süresinin 7.5 saati geçemeyeceği düzenlenmiş ve gece çalışmalarında, fazla çalışma yasaklanmıştır. Yargıtay içtihatları ile “gece çalışmalarında 7.5 saatin üzerindeki çalışmaların, fazla çalışma olarak değerlendirilmesi ve haftalık 45 saati aşıp aşmadığına bakılmaksızın yüzde 50 zamlı ödenmesi” benimsenmiştir. Buna göre, gece çalışmaları yönünden, haftalık yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa dahi; günde 7.5 saati aşan gece çalışmaları için fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Uygulamada iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle gece çalışması için, “gece primi”, “gece zammı” ve “vardiya zammı” ve benzeri isimlerle çeşitli ödemeler yapılmaktadır.

İş kanununda, fazla mesai ücreti, çalışılan her 1 saat için, normal mesai saatinin 1.5 katı; normal mesai süresini tamamladıktan sonra yapılan hafta tatili çalışmasında saat ücreti, günlük mesai saati kadar yapılan her çalışma ücretinin 2,5 katı; resmi tatil çalışmasında günlük mesai saati kadar yapılan her çalışma için, bir günlük ek ücret ödenmektedir. Tüm bu ödemelerin hesabında, ele geçen aylık ücretin tamamı esas alınmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan sağlık emekçileri olarak, maaşlarımız (temel ücret) açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının altındadır. Aylık gelirimizin büyük bölümü ek ödeme niteliğinde olup; güvenceli bir ücret değildir ve emekli maaşında dikkate alınmadığı gibi; nöbet ücreti /fazla çalışma ücreti hesabında da dikkate alınmamaktadır.

Anayasamızın “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55 inci maddesine göre; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”

Aldığımız ücretler, yaptığımız işe uygun adaletli bir ücret olmaktan çok uzaktır. 2-3 kişinin işi 1 kişiye yüklendiği gibi; fazla çalışma karşılığında, gece-gündüz ayrımı yapılmadan, saat başı aynı miktarda ve normal çalışma ücretinin çok daha altında ödeme yapılarak, angarya çalışma uygulanmakta, emeğimiz yok sayılmaktadır.

Aşağıda imzası olan sağlık emekçileri olarak, yaptığımız işe uygun adaletli bir ücret ile

-Tüm sağlık emekçilerinin temel ücretlerinin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını;

-Ek ödemelerin maaşa eklenmesini;

-Çalışma süresinin bir kısmının gündüz, bir kısmının gece dönemine rastlaması halinde; çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan vardiya çalışmasının, gece çalışması sayılmasını; gece çalışmalarında, saat ücretinin, normal mesai saatinin 2 katı olarak kabul edilerek ücretlendirilmesini;

-Gece çalışması sayılmayan saatlere rastlayan ve haftada 40 saati aşan fazla çalışmanın saat ücretinin, %50 zamlı olarak ödenmesini;

-Fazla çalışma ve gece çalışma saat ücretlerimizin; maaş ve ek ödemler dahil olmak üzere, aylık ücretlerimizin tamamı dikkate alınarak hesaplanıp ödenmesini;

Hakkımızın ödenmesi için gereken yasal düzenlemelerin, acilen yapılmasını talep ediyoruz.

 

Adı-Soyadı:               İşyeri:                         Mesleği:         İmza:

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]