İzmir Şubemiz, 29 Haziran 2020 tarihinde İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından İzmir’de bulunan sağlık kurumları ile bunlara bağlı ek bina, idari bina, kampüs vb. alanlarda her türlü toplantı, gösteri, eylem ve etkinliklerin yasaklanması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan İzmir Şube Sekreterimiz Ümit Doğan, “Hastanelerde hak arama mücadeleleri için bir araya gelişler yasaklanırken, çalışma ortamında kalabalıklar halinde çalışılması ve hastaların aynı şekilde kalabalıklar halinde hizmet almasına dair hiçbir önlem alınmıyor” diye konuştu.

Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan İzmir Şube Eş Başkanımız Nursel Yücesoy ise şöyle konuştu: “Salgının en başından beri olduğu gibi bir yandan salgının en sağlıklı şekilde atlatılması ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin uygulanması için mücadele ederken, bir yandan da kendi sağlığımız için, haklarımız için, emeğimiz için mücadele ediyoruz. Emekçilerin ve halkın sağlığı yerine ekonomiyi, sermayeyi ve kendi çıkarlarını dert edinen iktidar ise başından itibaren gerekli önlemleri almamakta ısrar etti. Kar uğruna zorunlu olmayan üretimi durdurmayan ve milyonlarca işçiyi salgın şartlarında önlemsiz- korumasız iş alanlarına süren, hasta olmalarına hatta can kayıplarına neden olan da; sağlık emekçileri için en basit önlemleri bile yerine getirmeden çalışmaya zorlayan da, on binlerce sağlık emekçisinin enfekte olmasına, 44 sağlık emekçisini kaybetmemize neden olan da; 1 Hazirandan itibaren ise bilimsel tüm uyarılara, tüm çağrılara rağmen halkın sağlığını umursamayıp tüm tedbirleri askıya alan da bu iktidarın ve kurumlarının uygulamalarıdır. Bizzat iktidarın kararları eliyle yaratılan tedbirsizlikler, zamansız açılan AVM’ler, çocuklarımızın gençlerimizin sınav alanlarına doldurularak tehlikeye atılması, hasta çocukların ambulansla okula taşınması da bu tablonun örnekleridir. İlimizde de sağlık emekçilerinin yaşamış oldukları sorunların çözümü için haftalardır süren eylemlerimiz devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 3 hafta boyunca sağlık emekçilerinin ödemelerinden yapılan kesintilere karşı hastanede devam eden örgütlü 10 bileşen ile eylemlerimiz devam ediyordu. Fakat hastane başhekimliği bu süre boyunca çalışanları muhatap alıp taleplerini dinlemek yerine tüm baskıcı yöntemleri kullanarak eylemi sonlandırmaya çalışmıştır. Anabilimdalı başkanları asistan hekim arkadaşlarımız üzerinde baskı kurarak eyleme katılımı engellemeye çalışmış her türlü mobbingi uygulamıştır. Fakat hastanede çalışan sağlık emekçileri baskıya boyun eğmeyerek mücadeleye devam etmişlerdir. Trajikomik bir şekilde idarecisi olduğu hastanede çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini dinlemek için randevuları kabul etmeyen başhekimlik Balçova Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirmiştir. Tüm baskılara rağmen geri adım atmayan sağlık emekçilerinin önüne bu seferde 29 Haziran tarihli ve 2020/82 karar nolu İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısı ile İzmir’de sağlık kurumlarında her türlü toplantı gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmaması yönünde karar alındığı duyuruldu. Yani İzmir İl Hıfısıhha Kurulu, İzmir’de sağlık emekçilerinin seslerini duyurmasını engellemek için özel olarak toplandı ve karar aldı. Seslerini duyuran, kazanımlar elde eden sağlık emekçileri salgın koşullarına azami önem göstererek mücadelelerine devam ediyor. İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu sağlık emekçilerinin sağlıkları için alınması gereken ama alınmayan önlemlerde, yüzlerce sağlık emekçisi göz göre göre enfekte olurken, sağlık emekçilerine test yapılmadan çalıştırılırken, sağlık emekçileri önlemleri alın diye çığlıklarını duyurmaya çalışırken, devreye girmeliydi; fiziksel mesafesini koruyarak, tedbirlere uyarak hak arayan sağlık emekçilerine güvenlik güçleri mesafeyi aşan, kuralları ortadan kaldıran müdahalelerde bulunurken güvenlik güçlerine uyarıda bulunmalıydı. Ama buralarda sesi çıkmayan, asıl görevini yerine getirmeyen  İl Hıfsısıhha Kurulu emekçileri korumak için değil, onları engellemek için girişilen çabalara alet olmaktadır.  Görev yetkisini aşarak hakları engelleme çabasına girişmektedir. Son olarak 1 Temmuz 2020 tarihinde

  1. Karabağlar İlçesinde ASM’de yaşanan şiddete karşı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılması planlanan eylem,
  2. Ödenmeyen nöbet ücretlerine yönelik Urla Devlet Hastanesi’nde yapılması planlanan eylem,
  3. 3 Haftadır maaşlarda yapılan kesintilerden dolayı DEÜ Hastanesi’nde yapılan eylemler olmak üzere Hıfzısıhha Kurulu kararı ile emekçilerin hak arama mücadeleleri engellenmeye çalışılmıştır.

Urla Devlet Hastanesi’nde yapılan açıklamaya polisin müdahale şekli tüm kamuoyu tarafından görülmüştür. Eylemin engellenmesinin açıklanmasına bile tahammül edilmeyip yapılan müdahale ile bilgilendirme süresinden daha fazla tartışma ortamı yaratılmıştır. Bu tavırdan da anlaşılacağı gibi amaç salgın önlemleri değil emekçilerin seslerini kısıp haklı talepleri için yürüttükleri mücadelenin önünü kapatmaktır. Açıktır ki iktidar, kendi saldırılarını sessizce hayata geçiremeyeceğinin farkındadır. Hak gasplarına ve saldırılara karşı emekçilerin mücadele edeceğini, karşı koyacağını, birleşeceğini öngörmekte ve her türlü yolu deneyerek bunu engellemeye girişmektedir. İl Hıfzısıhha Kurullarını da bu sürecin parçası olmamaya, görevlerini yetkilerini aşan kararlardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. Kurulların yapacak çok işi vardır. Covid-19 sayıları, illerde kaldırılan tedbirlerin sonuçları ortadadır. Bilim insanlarının uyarılarını, bilimsel gelişmeleri, salgın gidişatını gözeterek asıl görevleri olan halk sağlığını korumaya odaklanmalarını ve gerçek tedbirlerin alınması için çalışmaya davet ediyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]