Değerli Basın Emekçileri Değerli Eskişehirliler

Dünyada ve ülkemizde covid -19 pandemisi bütün ağırlığıyla sürerken ve sağlık emekçilerinin riski çalışma koşulları bir o kadar ağırlaşıyor.Ülkemizde giderek derinleşen ekonomik kirizle beraber artan hayat pahalılığı, maaşların giderek erimesi performans (ek ödemelerin)ödemelerinin adaletsiz dağılımı ve giderek azalmasıyla ve nihayetinde Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaşandığı gibi büyük bir kesim için sıfırlanmasıyla yoksulluğun açlığın sınırına dayandık.

Bizler gecesini gündüzüne katan, yağmur kar kış demeden tatil bayram  demeden iyi bir sağlık hizmeti vermeye çalışan insanları yaşatmak iyileştirmek için uğraşan sağlık emekçileriyiz. Her birimiz hekiminden hemşiresine laborantından röntgen teknisyenine işçisine ve tüm diğer branşlarda çalışan sağlık emekçilerine kadar işimizde en küçük bir aksaklık yapmadan çalışıyoruz.Bizler bu kadar yoğun ve özverili çalışmamıza rağmen her geçen gün yoksullaşıyor, her geçen gün daha ağır çalışmak zorunda kalıyoruz.

Pandemi süresince bizi sahte alkışlarla oyalayan, yere göğe sığdıramayanlar bugün geldiğimiz noktada sağlık emekçilerinin gelirlerinde en önemli payı olan döner sermaye ödemelerini çalışanların büyük çoğunluğu için sıfırladılar. Malesef yüzlerce çalışan içinde iki haneli rakamlara kadar düşürdüler.

Gerekçe olarak her seferinde gelirlerin azaldığından giderlerin arttığından çalışanların arasındaki iletişimi dayanışmayı bozacak açıklamalara sarılıyorlar. Oysa biz biliyoruz ki sağlık emekçileri her zaman gecesini gündüzüne katarak çalışmış herkese derman olmaya şifa dağıtmaya çalışmışlardır. Salgın süresince yüzlerce arkadaşımız hastalığa yakalanmış ne yazık ki kırkın üzerinde sağlık emekçisi hayatını kaybetmiştir. Ama artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Alkışlar karın doyurmuyor. Bizlerin de bir yaşamı ailesi çocukları var. İnsan gibi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ama maaşların iyice eridiği dönerlerin sıfırlandığı koşullarda bu mümkünmüdür. Yoksulluğa ve açlığa mahkum edilen sağlık emekçileri için artık bu durum katlanılamaz.noktadır.

Örnek vermek gerekirse

2018 yılı Ocak ayında Özellikli ünitede çalışanlar 700 lira ek döner alırken 2020 temmuzunda 200 Tl altına düşmüştür..

2018 yılı ocak ayında 700-800  lira alan anestezi teknisyenlerilerinin bir kısmı 2020 temmuzda hiç ek ödeme alamaz duruma gelmişlerdir.

Özellikli olmayan birimlerde çalışan yüzlerce sağlık emekçiside hiç bir ek ödeme alamamıştır.

Hekimler açısından da durum farklı değil. Ek ödemesini  hastane ortalamasından alan uzman hekimlerin aldıkları ücretlerde geriledimiştir. Hekimlerin iş yükü artmasına puanları yüksek olmasına rağmen önceki yılların çok gerisinde kalmıştır. Acil servis gibi en sorunlu alanlarda çalışan hekimler ise yoğun iş yükünün altında ezilirken ücretleri de enflasyon karşısında eridi.

Değerli basın emekçileri

Sağlık emekçileri hayatını riske atarak işini yapmaya çalışırken  gelirlerinin azaltılmasını kabul etmek mümkün değildir. Üstelik elde edilen gelirlerinin dağıtılmasında adaletli davranılmadığı şeffaf olunmadığı yöneticilerin keyfiyetine göre bir tutum alındığı döner sermaye gelirlerinden başka bir hastaneye aktarım yapıldığı iddiaları ayyuka çıkmıştır. Ayrıca, döner sermaye komisyon kararları tüm çalışanlarla paylaşılması gerekirken bu yapılmamaktadır.

Değerli basın emekçileri

Bizler sağlık emekçileri olarak kimseden sadaka istemiyoruz. Bizlerde insanız ailemiz var çocuklarımız var. Artan kriz ve hayat pahalılığı canımıza tak etmiştir. Emeğimizin karşılığını hakkımızı istiyoruz. Baştan beri performans sistemine karşı olduk defalarca açıklama yaptık. Adil olun. Bir kez olsun çalışanları düşünün. Performans sistemi kaldırılsın. Temel maaşlarımız artırılsın. SES olarak sağlık emekçilerinin haklı taleplerinin yanındayız ve haklarını alana dek mücadele yürüteceğiz.

ses her zaman ve her koşulda sağlık emekçilerinin gerçek sendikasıdır. sendikamızın kapısı tüm sağlık emekçilerine açıktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]