Tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 5 Şubat 2020 tarihinde başladıkları açlık grevini, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde ölüm orucuna dönüştürmüşlerdi. Adil yargılama talebiyle yürüttükleri ölüm orucunda Av. Ebru Timtik 202., Av. Aytaç Ünsal ise 171. güne girmiş bulunmakta. Ailelerinin ve avukatlarının açıklamalarına göre sağlık durumları günden güne bozulan avukatların sağlıkları ve hayatları için endişeliyiz.

Adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle Yargıtay 16. Ceza dairesine başvuruda bulunan avukatların bu talebine hala karşılık verilmemektedir. Adil yargılama gibi en temel haklarla ilgili bile açlık grevi/ölüm orucu eylemi yapmak zorunda bırakılan avukatları yaşatmanın yolu memlekette adaleti tesis etmektir.

Açlık grevleri ve ölüm oruçları konusunda evrensel normlar üzerinden değerlendirme yapan sendikamız her zaman yaşam hakkından yana tutum almıştır. Yaşam hakkını savunan, insan yaşamını her türlü kavram ve kaygıdan bağımsız olarak ele alan ve her şeyin merkezine insan yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendiren sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaşam hakkını savunmaya devam ediyoruz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin vücutlarında engellilik oluşturabilecek tahribatlar oluşmaması ve ölümlerin yaşanmaması için hükümeti ve ilgili bakanlıkları ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygun, insan hakkı ve yaşam hakkını savunan bir tutum içerisinde olmaya, ayrıca açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin hekim seçme ve ikinci bir görüş alma hakkının kullandırılması için sendikamızın da içerisinde olduğu sağlık örgütleri ve insan hakları örgütlerinden oluşan bir heyetin cezaevlerine ziyaretlerde bulunmasına izin vermeye davet ediyoruz.

Yukarıda ifade ettiğimiz bilgiler göz önüne alınarak daha fazla zaman kaybetmeden ve geçmiş dönemlerde yaşanan benzer süreçlerde olduğu gibi can kaybı yaşanmadan, siyasi iktidarı mevcut yasalarda da yer alan temel hak ve özgürlükleri içeren talepler çerçevesinde adım atmaya, açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapmaya davet ediyoruz. Yarın çok geç olabilir, herkesi duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]