Bilindiği üzere 8 Nisan 2020 tarihinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün “Covid -19 pandemisi nedeni ile sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” konulu yazısı ile sağlık emekçilerine 3 ay süre ile yapılacak tavandan ödemelere ilişkin bir düzenleme yapılmıştı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdik.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]