Antalya: Aile Sağlığı Merkezlerine Her Gün Yeni Bir Görev Tanımlanmasından Vazgeçilmelidir

Facebook
Twitter
WhatsApp

Antalya Şubemiz ve Antalya Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından yapılan okul aşılarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren aile sağlığı merkezleri tarafından yapılacak olması hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamayı yapan Antalya Şube Eş Başkanımız Kaan Taşer şöyle konuştu: “Aile sağlığı merkezlerinde çalışan emekçilerin Sağlık Bakanlığı’nın yap-boz kararıyla iş yükü altında ezilmesini kabul etmiyoruz. Birinci basamak önce sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezi olarak ayrılmış daha sonra sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi tek çatı altında toplanmıştır. Sağlık müdürlüğü bölge tabanlı aile sağlığı merkezleri de liste tabanlı hizmet vermektedir. Bölge tabanlı hizmette performansa dayalı ücretlendirme yoktur. Aile sağlığı merkezlerinde maalesef kayıtlı kişi sayısına ve performansa göre ücretlendirme söz konusudur. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin esas amacı koruyucu sağlık hizmetleridir. Yaklaşık 15 yıldır ülkemizde uygulanan aile hekimliği sistemi her geçen gün geni görevler, keyfi uygulamalar ve angaryalar altında kalmaktadır. Aile sağlığı merkezleri pandemi dönemi ve sonrasında başta kişisel koruyucu ekipman, personel, eğitim ve koordinasyon eksikliği nedeniyle halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığı için riskli ortamlar haline gelmiştir. Bu yüzden birçok mesai arkadaşımız hastalanmış, hayatını kaybetmiştir. Aile sağlığı merkezlerinin, önceliğinin koruyucu sağlık olması gerekirken, sistemin açıklarının kapatıldığı, keyfi rapor ve ilaçların yazdırıldığı, kışkırtılmış sağlık taleplerinin yerine getirildiği yerler haline gelmiştir. Aile sağlığı merkezlerinin içine düşürüldüğü durum yetmezmiş gibi alınan yeni bir kararla, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından yapılan okul aşılarının 1 Temmuz 2020’den itibaren Aile sağlığı Merkezlerinde yapılacağı açıklanmıştır. Sağlık emekçileri kendilerini ilgilendiren bu önemli karardan basın yayın organları aracılığıyla haberdar olmuştur. Henüz bu konuda resmi bir yazı halen kurumlara tebliğ edilmemiştir. Önümüzdeki üç yıl boyunca okullarda aşı yapılmayacağı ve aşı hizmetinin Aile Hekimliklerince verileceği söylenmektedir. Uygulamanın kalıcı olup olmadığı, performansa dahil olup olmadığı tarafımızca bilinmemektedir. Uygulamanın planlamasına dair detaylandırma yapılmamıştır. Sadece ‘’aile hekimleri yapacak’’ şeklinde bir açıklama sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği konusunda tereddütler oluşturmaktadır. Daha yeni 1 Haziran itibariyle normalleşme başlamışken üç yıl boyunca pandemi dolayısıyla okullarda aşı yapılmayacağının açıklanması kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Aile sağlığı merkezleri personel eksikliği, kronik ve gittikçe derinleşen bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçileri pandemi süresince her türlü haktan yoksun bırakılmış, ek ödemeleri dahi ödenmemiştir. Hiçbir eksiği giderilmeyen aile sağlığı merkezlerindeki sağlık emekçileri yeni bir yükün altına daha sokulmuş durumdadır. Bu uygulamayla birlikte ortaya çıkacak sorunları sizlerin önünde bir kere daha ifade etmek isteriz. Mevcut aile sağlığı merkezleri personel eksikliği, mekan darlığı, aşı dolaplarının yetersizliği başta olmak üzere bir çok eksikten dolayı bu yeni iş yükünü kaldıracak durumda değildir. Aile sağlığı merkezlerinin eksiklikleri bakanlık tarafında mı giderilecektir, bu konuda henüz net değildir. Mekansal eksikliklerin dışında okul aşıları konusunda çalışma esasları da belirlenmemiştir. Aşılar okullarda yapıldığı gibi kısa bir sürede topluca mı yapılacaktır?  Ya da mesai saatleri içinde zamana yayılarak mı yapılacak? Başta mülteciler ve mevsimlik işçilerin çocukları olmak üzere aile hekimlerinde kaydı olmayan çocukların aşılarını kim yapacak? Yapılması gereken bölge tabanlı bütüncül birinci basamak sağlık hizmeti modeline geçmek, hizmetin ekip olarak yapılmasını sağlamaktır. Aile sağlığı merkezlerindeki personel eksikliği ivedilikle tamamlanmalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin ücret kayıpları karşılanmalı, alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. Aile sağlığı merkezlerine her gün yeni görev tanımlamaktan vazgeçilmelidir. Çocukların sağlığı için aşıların ne zaman ve nerede yapılacağı ile ilgili bilim insanlarının, meslek odalarının ve sendikaların görüşü alınarak merkezi ve makul bir düzenleme yapılmalıdır.”

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin ise Covid-19 salgını verilerinin şeffaf olmadığını belirterek, “Normalleşmeye geçilmesinin ardından ülke genelinde vaka sayılarında ciddi artış oldu. Antalya’da da vakalarda ciddi artış var, yatan hasta yoğunluğu olmasa da evde tedavi görenlerin sayısı arttı. Özellikle Kemer ilçemizde ciddi vaka artışı var, maalesef ne salgın ne de sağlık sistemi iyi yönetilmemektedir” diye konuştu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]