Adana Şubemiz ve Tabip Odası: Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ndeki Sorunlar Çözülsün

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana Şubemiz ve Adana Tabip Odası Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan sorunların çözülmesi için hastane önünde bir araya gelerek, “İdarecilerin görevinin meslektaşlarının çalışma şartlarını düzeltmek sorunlarını çözmek olduğunu hatırlatır, haksızlığa uğrayacak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz” açıklamasında bulundu.

Ortak açıklamayı yapan Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal şöyle konuştu: “Bu hastanede çalışan meslektaşlarımız İl Sağlık İdaresinin hastaneye karşı takındıkları ihmalkar ve sorunların çözümünden uzak yaklaşımlarından çok rahatsızdır. Hastane yönetiminin sorunları çözmedeki yeteneksizliği, ilgisizliği sonucu hekimler ve diğer sağlık çalışanları üzüntü, öfke ve çaresizlik içinde çalışmaktadırlar. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi 530 yatak kapasitesi ile Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Hastanesinden sonra Türkiye’nin 2. büyük ruh sağlığı hastanesidir. Ayrıca 16 ilin bağlı olduğu bölge hastanesi konumundadır. Son 3-4 yıl içerisinde 20’ye yakın psikiyatri uzmanı hastanenin bu durumundan dolayı emekliye ayrılmış, istifa etmiş ya da tayin isteyerek başka hastanelere gitmek durumunda kalmıştır. Kalan hekimler ve sağlık çalışanları da hastaneden ayrılmak istemektedirler. Hastanenin fiziki şartları ve hasta yatak kapasitesi, hasta ve çalışan sağlığı düşünülmeden planlanmıştır. Koğuş sisteminin olması erkek servislerinde 50 ve üzeri hastaya, Kadın servislerinde 40 ve üzeri hastaya, nöbetlerde iki yada üç hemşirenin hizmet vermesi tedavinin doğru düzgün yapılamamasına, sağlık emekçilerinin kendini korona enfeksiyonundan koruyamamasına, güvenlik açısından sıkıntılar yaşanmasına, çalışanların tükenmişliğine neden olmuştur. Bu hastanede yatan hastalar birçok şehirden gönderilen, ağır ruhsal bozuklukları olan, kendisine ve çevresine zarar verme riski yüksek olan hastalardır. Olması istenmemesine rağmen önüne geçmenin tıbben mümkün olmadığı durumlar vardır. Hastanedeki tüm sağlık çalışanları özverili şekilde çalışarak bu durumların önüne geçmeye çalışmaktadır. Hastanede yakın zamanda meydana gelen, iki hemşire bir doktorun açığa alınmasıyla sonuçlanan olaydan sonra hastane yönetimi, hemşirelerin serviste yatan 50’yi aşkın hastayı her 15 dakika da bir kontrol amaçlı dolaşmalarını, kamera gözlemlemelerini yapmaları istemiştir. Bunun yapılmasının fiziken mümkün olmadığı yöneticiler tarafından da bilinmektedir. Bunun amacı, olası bir kötü durumda tüm sorumluluğu çalışanlara yüklemek olduğu açıktır. Pandemi sürecinde hastanedeki sorunlar katlanarak artmıştır. Koğuş sistemi olan hastanede hekimlerin önerileri idare tarafından dikkate alınmamıştır. Yatan ona yakın hasta da korona testi pozitif çıkmış ve bu hastalar hiçbir hastane tarafından kabul edilmemiştir. Hastane ve İlin sağlık yöneticileri de bu duruma sessiz kalmış hastalar koğuşlarda kalmaya devam etmektedir. Bu durum hem diğer hastalar için hem de sağlık çalışanları için ciddi risk oluşturmaktadır. Yoğun bakımı, bu konuda yetişmiş yeterli sayıda tıbbi personeli hatta tıbbi malzemeleri olmayan bir hastanede bu hastaların nasıl tedavi edileceği bilinmemektedir. Ayrıca pandemi döneminde bakanlık tarafından belirtilen ek ödemelerin yapılmaması veya dengesiz yapılması, sağlık çalışanları arasındaki iş barışını bozmaktadır. Sorunları hastane yönetimi ile konuşmaya giden hekimler, durumu hastane yöneticilerine anlatmaya çalışmışlar ancak konuşma tamamlanmadan makamdan kovulmuşlardır. Hastane idaresinin gözdağı amacı ile hekimler hakkında soruşturma açtığı söylenmektedir. İdarecilerin görevinin meslektaşlarının çalışma şartlarını düzeltmek sorunlarını çözmek olduğunu hatırlatır, haksızlığa uğrayacak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]