Üniversite Hastaneleri Önünde “Pandemiyle Mücadelede Ayrımcılık Olmaz, Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Hakları Gasp Edilemez” Eylemleri Gerçekleştirdik

Facebook
Twitter
WhatsApp

Şube/temsilciliklerimiz, Sağlık Bakanlığı’nın salgın sebebiyle üç ay boyunca döner sermayenin tavandan ödenmesi düzenlemesinin üniversite hastanelerini kapsamasına karşı üniversite hastaneleri önünde “Pandemiyle mücadelede ayrımcılık olmaz, üniversite hastaneleri çalışanlarının hakları gasp edilemez” açıklamaları yaptı.

Yapılan eylemlere Devrimci-Sağlık İş Sendikası ve tabip odaları da destek verdi.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesi bahçesinde yapılan eylemi engellemeye çalışan polis, üyemiz Mahmut Konuk’u gözaltına aldı. Ankara Şubemiz müdahaleye rağmen açıklamayı gerçekleştirdi.

Üniversite hastaneleri önünde yapılan eylemlerde okunan açıklama metni aşağıdadır:

Pandemiyle Mücadelede Ayrımcılık Olmaz

Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Hakları Gasp Edilemez

Üniversite hastaneleri salgın döneminde Covid 19 hastaların tedavi edildiği en yoğun pandemi hastaneleri görevi üstlenmiş, tüm kaynaklarını pandemiyle mücadeleye ayırmıştır.

Küresel salgının ortaya çıkması sonrası Sağlık Bakanı tüm sağlık emekçilerine üç ay boyunca tavandan ek ödeme vereceğini ilan etmiş ve 24.03.2020 tarihli resmi gazetede gerekli mevzuat değişikliği yapılmıştır.

Üniversite hastanelerin pandemi hastanesi olmaları ve elektif vaka kabul etmemesi nedeniyle döner sermaye gelirlerindeki azalma öngörülerek aynı dönemde Maliye Bakanlığı tarafından Üniversite Hastanelerinin destekleneceği ilan edilmiştir. Ancak süreç bu şekilde gelişmemiş, 54 kamu üniversitesinde görev yapan sağlık emekçilerine Mayıs ayı gelmesine rağmen Mart ayı tavandan ek ödemesi yapılmamıştır.

Üniversite hastanelerinde görevli 130 binden fazla sağlık emekçisi bu durumdan kaynaklı hak kaybına uğramıştır.

Pandemi süresinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emeği Üniversite Hastanelerin ekonomik sıkıntıları var denilerek gasp edilemez. Hükümetin bir an önce tüm giderleri göz önünde bulundurarak üniversite hastanelerine yeterli kaynak aktarması gerekmektedir. Üniversite hastaneleri de öncelikle kaynaklarını sağlık emekçilerinin hak edişlerine harcamak zorundadır.

Sağlık emekçilerinin hakkı olan üç ay tavandan ek ödemeleri tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ödenmelidir.

Yaşanan bu son gelişme de göstermektedir ki, döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme mağduriyetleri ve adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır. Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır. En düşük temel ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Pandemi süresince tüm sağlık emekçilerine çift maaş verilmeli, bir yıl süresince yıpranma payı ve 1 derece ilerleme verilmelidir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]