Diyarbakır Şubemiz, Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan kadın üyemizin boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından iş yerinde uğradığı şiddeti protesto etti.

Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde yapılan açıklamaya üyelerimiz ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Arin Zümrüt katıldı.

Polisin izin vermemesi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda başlayan açıklamayı Şube Kadın Sekreterimiz Rozerin Çatak yaptı.

Çatak şöyle konuştu: “Erkek şiddeti devam ediyor. Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddet, genelde dünyada özelde Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. İktidarın, kadın politikalarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle, kadınların büyük bir çoğunluğu yaşamın belli dönemlerinde psikolojik, ekonomik veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır, yine kadına yönelik şiddet politikalarına karşı hukuk sistemindeki erk anlayışındaki adaletsizlik ve cezasızlık “bir kereden bir şey olmaz” anlayışı nedeniyle kadına yönelik şiddet yaşamın her alanına sirayet etmiş durumda, siyasi iktidar kadının emeği ve bedeni üzerinden tüm toplumu zapt u rapt altına alarak kendi egemenliğini korumak istediğini belirtebiliriz. Bu nedenle yaşamın her alanında olduğu gibi kamusal alanda da kadınlar üzerinde iktidarın zor aygıtı devreye sokularak toplumsal cinsiyet eşitsizliği politikaları bilinçli bir şekilde sistematik olarak uygulanmaktadır. Yıllardır iktidarın kadın politikalarına karşı, yaşamın her alanında vermiş olduğumuz kadın eksenli emek ve demokrasi mücadelesinde İktidarın yerel işbirlikçileri tarafından diğer alanlarda olduğu gibi kamusal alanda da her türlü şiddet politikaları ile karşı karşıya bırakılmak istenmekteyiz. Şu anda Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Eczacı olarak görev yapmakta olan üyemiz Muazzez Balsak, boşanma sürecinde olduğu Mehmet Balsak tarafından gece nöbetçi olduğu esnada fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalmış, şiddet esnasında defalarca kendisi ve ailesini öldürmekle tehdit edilmiştir. Bu şahısın, hastanenin güvenlik kameralarının takılması işlerini yapması nedeniyle hastane yönetimiyle ilişkilerinin olduğu, kendisini sürekli izlediği ve istediği zaman elini kolunu sallayarak hastaneye girdiği ve kadın arkadaşımızı tehdit ettiği bilgileri alınmıştır. Kadın arkadaşımızın şiddet gördüğüne ilişkin hastane yönetiminin bilgisi olmasına rağmen yine kadın arkadaşımıza psikolojik şiddet uyguladığına ilişkin mahkeme tutanakları ile sabit tanıklarının olmasına ve aralarında boşanma davası bulunmasına rağmen, bu durumu sözlü olarak defalarca kurum yetkililerine bildirmesine rağmen kadın arkadaşımız ile ilgili hiç bir şekilde güvenlik önlem-tedbirleri alınmadığı gibi kadın arkadaşımızın dilekçe ile yaptığı yer değiştirme talebi, gitmek istediği kurumun başhekimi tarafından eczacı ihtiyacının olduğuna dair olumlu görüş verilmesine rağmen arkadaşımızın boşanma aşamasında olduğu eşinin akrabası olan il müdürlüğü atama başkan yardımcısı tarafından reddedilmiştir. Oysa bu tür durumlarda kadro açığı veya ihtiyacına bakılmaksızın kişinin talebinin ivedilikle yerine getirilmesi gerekir. Biz Kadınlar, şiddet gördükten veya öldükten sonra değil yaşarken ve yaşatmak için taleplerimizin karşılanmasını ve tedbir alınmasını istiyoruz. Kadın üyemizin başına gelebilecek her türlü olumsuz durumdan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi idarecilerinin sorumlu olduğunu, sorumluların 6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi kanununa aykırı davrandıkları için haklarında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 6284 sayılı yasanın, yuva bozan yasa olduğuna dair hükümet trollerinin gündem saptırmasının bu şiddeti beslediğini bu nedenle de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı görevini yerine getirmeye davet ediyor bir kişi daha eksilmeyeceğimizi, haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamusal alanda olduğu gibi yaşamın her alanda kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu yine kadının bedeni ve emeği üzerinden geliştirilen toplumsal sömürüye karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]