Samsun Şubemiz: Sağlık Hizmeti Bütünlüklü Bir Hizmet Olarak Alınmamış, Sağlık Çalışanları Birbiri İle Rekabet Eder Hale Getirilmiştir!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Performans ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samsun Şubemiz, “Sağlık hizmeti yine bütünlüklü bir hizmet olarak alınmamış, sağlık çalışanları birbiri ile rekabet eder hale getirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Şube Başkanımız Aysel Ocak Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlık Bakanı tarafından Covid-19 salgını başladığında yoğun ve güç koşullarda ciddi risk altında görev yapan sağlık çalışanlarının ekonomik olarak rahatlatılacağı ve üç aylığına da olsa ek ödemelerinin tavandan yapılacağı yolunda açıklamalarda bulunulmuştur. Ancak sağlık çalışanlarına yapılan Mart ayı ek ödemeleri incelendiğinde ödemelerin yapılan açıklamalar ile örtüşmediği ve dağın yine fare doğurduğu görülmüştür. Sağlık hizmeti yine bütünlüklü bir hizmet olarak alınmamış sağlık çalışanları birbiri ile rekabet eder hale getirilmiştir.

  • Salgın nedeniyle hastanelerin tamamında yeni yapılanmaya gidilmiş, hastaneler salgın dışı hasta kabulünü asgariye indirmiş bu durum hastanelerin gelirini %80 azaltmıştır.
  • Ek ödemelerdeki artışların pandemi hastaneleri ya da servisleri dışında çalışan sağlık çalışanlarına yansıtılmayacağı ya da çok sınırlı yansıtılacağı şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
  • Birinci Basamak sağlık hizmetini kapsamında, rutin hasta muayenelerine devam eden, evde karantina uygulamasını takip eden, filyasyon çalışmalarını yürüten ve salgından en çok etkilenen gurubun başında gelen aile sağlığı hekimleri, aile sağlığı çalışanları ek ödeme artışından yararlanmadığı gibi hiçbir koruyucu ekipman desteğinde bulunulmamıştır.
  • Üniversite hastanelerinde tıp fakültesi hastanesi dışında görev yapan personel hastanelerde temizlik personeli olarak görevlendirilmiş ve sağlık ekibinin parçası olan bu çalışanlar verilen bu ek ödemeden faydalandırılmamıştır. (OMÜ Tıp Fakültesinde görevlendirilen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli 30 sağlık çalışanı mağdur edilmiştir.)
  • Sağlık Bakanlığına bağlı Hastanelerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli temizlik personeli geçici olarak görevlendirilmiş ve ek ödemenden faydalandırılmamıştır.

Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğundan hareketle bütün sağlık çalışanlarının genel bütçeden aktarılacak kaynak ile desteklenmesi bir zorunluluktur. Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları dahil bütün sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksiğinin acilen giderilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak sağlık hizmeti bir ekip işidir, verilen hizmetlerin hayati olduğu gerçeğinden hareketle, hangi statüde çalıştığına, kadrosuna, mesleğine, hizmet sınıfına bakılmaksızın, sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan bütün çalışanlara, Covid-19 salgını süresince çift maaş ödenmelidir. Sağlık çalışanlarına bir yıl yıpranma payı uygulanmalıdır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]