Sağlık Bakanlığı Hala İşin Ciddiyetinin Farkında Değil, Göstermelik Çözümler Yerine Sağlık Emekçisi Sayısını Arttırmalı!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türkiye’de sağlık hizmetleri çok az sağlık emekçisi ile yürütülüyor.

Bu gerçeklik sürekli olarak reddediliyordu ancak Covid-19 salgınıyla durum tüm açıklığıyla görülmüştür.

İlk günden itibaren SES olarak çağrımız sağlık emekçisi atamasının yapılması, ihraç edilmiş olanların ve güvenlik soruşturması bahanesiyle mesleğe başlatılmamış olanların çalışmaya başlatılması olmuştu. Türkiye’de yetişmiş sağlık emekçisi var; sayısı 400 bini bulan sağlık emekçisi atama bekliyor, hukuksuz bir şekilde yürütülen güvenlik soruşturmaları ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiş on binlerce sağlık emekçisi var. Ancak Bakanlık bu çağrılarımıza kulaklarını tıkıyor.

Sağlık Bakanlığı tüm ısrarlarımız sonucu ancak 14 bin temizlik çalışanı, 18 bin de sözleşmeli sağlık emekçisi ataması yapmıştır. Bu sayı ihtiyacın çok altındadır. OECD ülkelerinde ortalama 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 348 iken Türkiye’de ise 187, ebe ve hemşire sayısı 938 iken Türkiye’de ise 301’dir. Bu örnekte de görüldüğü üzere atanan sağlık emekçisi sayısı son derece yetersizdir. Sağlık emekçisi sayısı Türkiye’nin çok üzerinde olmasına rağmen İtalya salgın döneminde büyük sorunlar yaşamıştır.

Bütün bunlar göz önüne alınarak Türkiye’deki sağlık emekçisi sayısı en azından OECD ortalamalarına uygun hale getirilmeli, acilen bunu sağlayacak şekilde kadrolu atamalar yapılmalıdır. Ardından salgın dönemi ihtiyacına göre sağlık emekçisi ataması sürdürülmelidir.

Tüm bu gerçeklikler ortadayken ve salgın tüm Türkiye’ye yayılmışken Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06.04.2020 tarih ve 929 sayılı Personel Hareketleri Genelgesi yayınlamıştır. Bu genelge de tıpkı diğerleri gibi palyatif çözümler içermektedir. Genelgede İstanbul esas alınmış ve diğer illerden İstanbul’a tayin isteyenlerin, geçici görev talebinde bulunanların görevlendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca tüm Türkiye’de ücretsiz izin ve yıllık izinde olan sağlık emekçilerinin izinlerinin iptal edildiği duyurulmuştur. Covid-19 salgını ile mücadelede günü birlik çözüm çabaları yerine genel bir strateji belirlenmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Salgının bütün ülkeye yayıldığı gerçeği önümüzde dururken başka illerden İstanbul’a sağlık emekçisinin görevlendirilmesi birkaç gün içerisinde benzer sorunların diğer illerde de yaşanacağı gerçeğinin göz ardı edilmesi demektir. Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz, bu yaşandığında çözüm planınız nedir? Bu defa hangi illerden görevlendirme yapacaksınız?

Çözüm ortadadır, derhal ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin kadrolu ataması yapılmalı, ihraçlar görevlerine iade edilmeli, güvenlik soruşturmaları iptal edilmelidir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]