SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI OLARAK AŞAĞIDAKİ TALEPLERİMİZİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİ DESTEKLEYENLERİN İMZASINA AÇIYORUZ

Covid-19 salgını boyunca tüm dünyada ve Türkiye’de sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorumluluklar, riskler ve yıpranma durumları bir kez daha açığa çıkmıştır.

Dünya Sağlık Örgüt’ünün açıkladığı veriler ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere bakıldığında Covid – 19 tanısı konan hastaların %3.5 ile %8.5’unun sağlık emekçileri olduğu ve yaşamını yitirenler arasında da önemli bir oranda oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum mevcut hayati riskin ne kadar yüksek olduğunu ancak mesleki sorumluluğun bu riske rağmen yerine getirildiğini göstermektedir. Özellikle salgın hastalık durumlarında gerçekleştirilen yoğun ve nitelikli emeğin karşılığının verilmediği bir gerçektir. Kaldı ki Türkiye’de sağlık emekçilerinin temel ücretinin yoksulluk sınırının altında olduğu bilinmektedir.

Bunun yanı sıra, salgınla mücadele eden sağlık emekçilerinin hastalığa yakalanmaları durumunda veya alınan tedbirler doğrultusunda çalışma sürelerinde yaşanan azalmalarda nöbet ücretleri, ek ödemeleri ve ASM’lerde çalışan aile hekimi ve çalışanının ücretleri kesilmektedir. Bu durumda kesilen ücretler salgınla mücadelede sağlık emekçilerini zor durumda bıraktığı gibi var olan geçinme kaygılarını da arttırmaktadır. Kaygı bu dönem açısından en büyük risklerdendir.

Bir yandan da sağlık alanı ağır ve çok tehlikeli işler kapsamında olmasına rağmen, yıllardır mücadele ederek talep ettiğimiz yıpranma payı hakkı sağlanmamış,  gerçek anlamda bir yıpranma hakkı düzenlemesi yapılmamıştır. Salgın dönemi yıpranmanın sağlık alanı için ne anlama geldiğini bir kez daha açık bir şekilde göstermiştir. Bu nedenle ilaveten 1 yıllık yıpranma payının verilmesi gerekmektedir.

Biz aşağıda imzası bulunan sağlık emekçileri ve sağlık emekçilerinin taleplerini destekleyenler olarak Covid-19 salgını kapsamında aşağıda belirttiğimiz taleplerimizin acilen yerine getirilmesini istiyoruz.

Sağlık hizmeti bir ekip işidir ve yapılan her işin önemli olduğu gerçeğinden hareketle hangi statüde çalıştığına, kadrosuna, mesleğine, hizmet sınıfına vb. bakılmaksızın sağlık alanında çalışan tüm emekçiler için;

     1) COVID 19 Salgını süresince ÇİFT MAAŞ ÖDEMESİ YAPILSIN

     2)  1 YIL YIPRANMA PAYI (FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI) VERİLSİN

     3)  1 DERECE VERİLSİN

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]