Giresun Devlet Hastanesi’nde görevine son verilen hekim ve eksik ekipman konularını dile getiren Giresun Temsilciliğimiz, “Bilimsel önlem, öneri ve tespitler dikkate alınmıyor” açıklamasında bulundu.

Giresun Temsilcilik Eş Başkanımız Şirin Karadurmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Açıklamamıza Covid-19 pandemisinde yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anarak, özveri ile çalışan tüm sağlık emekçilerini en içten saygılarımızla selamlayarak ve bulaş sonucu hastanelerde tedavi altında ya da ailelerinden ayrı karantinada tutulanlara da geçmiş olsun diyerek başlamak istiyoruz. Olağanüstü günlerden geçiyoruz,  tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandeminin yarattığı olumsuz tablo, yitirilen canlar, işsiz kalanlar, aşsız kalanlar giderek artmakta ama başta sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları ve toplumumuzda  hala daha yok etmeyi başaramadıkları ki kast ettiğimiz  siyaset ve politikadan ayrı dayanışma duygusudur, bizim güneşli güzel günlere olan inancımızın artmasına en büyük sebeptir.  Fakat böylesi günlerde dahi kötüler yine kötülüğe devam etmekte, asıl sorunlar yerine kişiler ile ilgili asılsız karalama haberleri yapmakta ve bunu tetikçileri ile basın yoluyla yapma cüretini gösterecek kadar da ileri götürebilmektedirler. Bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz ki SES dünde olduğu gibi bugünde söylediği her şeyin arkasında dimdik durmakta, kişiler ile  değil sistem ile mücadele etmekte, bunu da yapabilme gücüne, cesaretine ve kararlılığına sahiptir. Tavsiyemiz, tasvip etmediğimiz böyle aşağılıkça davranışlar karşısında muhataplarının suçluyu en yakınlarında aramalarıdır. Pandemi sürecinin başından beri hep aynı şeyi söyledik. Sürecin kötü yönetildiği ve idari zafiyetin olduğu, Kişisel Koruyucu Ekipman eksikliği konusuna açıklamalarımızda hep değindik. Son yaşananlar bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuş, kamuoyu gözünde birer iddia olan beyanatlarımızın gerçek olduğu ispatlanmıştır. Sosyal medyada da kendisine yer bulan belgelere göre Giresun Devlet Hastanesi Acil Servis İdari Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Abdussamed Vural hekimliğinin yanı sıra idari sorumlu olmasının gereği olarak hastane idaresine 14.04.20 tarihinde dilekçe ile başvurarak Covid-19 pandemisi ile mücadelede sorumlu olduğu Giresun Devlet Hastanesi Acil Servisi ve il geneli ile ilgili olarak sorun tespitinde ve çözüm önerilerinde bulunmuştur. Peki nedir bu sorunlar ve çözüm önerileri? Kısaca göz atalım.

1-Covidli hastaların acil servis içinde bakıldığını belirtmiş çözüm önerisi olarak ta şu an atıl olan bölümleri göstermiştir.

2-Covid çadırı talep etmiş böylelikle ‘HASTALARIN COVİD YA DA DEĞİL AYRIMININ DAHA ETKİLİ VE MİNUMUM HATA İLE ‘ yapılmasının sağlanacağını söylemiştir.

3-Pandemi hastanesi olmalarına rağmen her türlü vakanın yine de kendilerine gelmeye devam ettiğini belirtmiş bu yükün diğer hastanelere kaydırılması gerektiğini söylemiştir.

4- Bizimde sürekli değindiğimiz iddiamızı doğrulayarak baştan beri sağlık emekçilerinde Kişisel Koruyucu Ekipman olsaydı psikolojik olarak ta süreç daha rahat olurdu diyerek en ön safta yer alan acil tıp uzmanlarının huzursuz olduğunu belirtmiştir.

4-Covid polikliniklerinin 7/24 çalışması gerektiğini söylerken buna dayanak olarak ta bizatihi Bakanlık genelgesini hatırlatmıştır.

5-Pandemi süresince travma hastalarının tedavilerinin diğer hastanelerde yapılması gerektiğini ve bu branştaki doktorların oralarda icapçı olarak görevlendirilmesini önermiştir.

Hastane idaresi ise hekim ve idari sorumlu olmanın gerektirdiğini yerine getiren, bilimsel çözüm önerilerinde bulunan doktor beye bir hafta sonra Başhekim imzasıyla cevap vererek 21.04.2020 tarihi itibariyle sorumlu hekimlikten azledildiğini bildiren üç satırlık bir yazı ile cevap vermiştir. Kamuoyunun burada anlaması gereken şey şudur ki bu bakış açısı bizi pandemi karşısında başarıya taşıyamayacaktır. Dilekçede beyan edilen her şey Giresun SES olarak tüm iddialarımızın gerçek olduğunu sağlık emekçilerinin Kişisel Koruyucu Ekipman Sıkıntısı yaşadığı, sürecin kötü yönetildiğinin ispatıdır. Ortak akıl ve bilimsel metodlarla yürütülmesi gereken süreç maalesef kişisel egolarla baltalanmaktadır. Sahada özveri ile çalışan sağlık emekçilerinin kazanımları masa başlarında kaybedilmektedir. Yalnız kaybedilen şey burada insanların sağlıklarıdır ve telafisi olmayan sonuçlarda doğurabilmektedir. SES Giresun İl Temsilciliği olarak ilgili ve de yetkililerin gereğini yaparak sürecin devamında bu tür aksaklıklara akıl tutulmalarına fırsat vermemelerini, kişisel egoların toplum sağlığından önce gelmediğini anlamalarını, ortak akıl ile yönetilirse kazanacağımız bu savaşta sağlık emekçilerinin gerçek sesi olan sendikamızın İl Pandemi Kurulunda yer alması talebimizi kamuoyuna arz ederiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]