Merkez Yönetim Kurulumuz genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısında, “Sağlıkta şiddete alışmayacağız, şiddet birlikte durduracağız” açıklamasında bulunarak, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile sağlık hizmeti alan herkesi 15 Mart’ta sağlık örgütleriyle birlikte Ankara’da yapacağımız Büyük Beyaz Miting’e çağırdı.

Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, şöyle konuştu: “Sağlıkta şiddete alışmayacağız, şiddeti birlikte durduracağız. Sağlık emekçileri olarak zor koşullarda çalışıyoruz. Çalışma ve yaşam koşullarımız yıllar içinde çözülmemiş, taleplerimiz karşılanmamış, yeni sorunlar eklenerek giderek katmerleşmiştir. İçinde bulunduğumuz her türlü zorluğa rağmen, en iyi şekilde hizmet vermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yıpranıyoruz, yıpranma hakkı alamıyoruz. Ücretlerimiz giderek eriyor, elimize geçen para artsın diye daha çok çalışmaya, daha çok nöbet tutmaya zorlanıyoruz. Personel eksikliği giderilmiyor, geçici görevlerle sürekli boşlukları doldurmaya zorlanıyoruz. İş güvencemiz yok, sürekli tehdit altındayız. Sağlık bir ekip işi iken, her birimizin rolü biricik ve vazgeçilmez iken sağlık emekçileri arasında ayrımlar oluşturuluyor, aramızda farklılıklar yaratılarak iş barışımız bozuluyor. Başta ücretlerimiz olmak üzere eşit koşullarda ve eşit haklarla çalışmamız engelleniyor. Çıkan her yeni düzenleme bu farkı kapatmak bir yana, daha da derinleştiriyor. İşte 4 Mart’ta Döner Sermaye Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklik de sağlık emekçileri arasındaki ücret eşitsizliğini gidermemektedir. Bize bu çalışma koşularını dayatan şeyin, sağlık sisteminin getirildiği nokta olduğunu, emekçilerin haklarını her alanda budamaya niyetli sistem olduğunu iyi biliyoruz. İçinde hizmet vermeye çalıştığımız sağlık sisteminin yeterli olmadığını gayet iyi biliyoruz. Ücretsiz sağlık hizmetinin ortadan kaldırıldığını, sağlık için cepten yapılan ödemelerin giderek arttığını, bugün 14 kalemde cebimizden para çıktığını biliyoruz. 2020 yılına geldiğimizde GSS prim borcu olanların sayısının 5 milyona ulaştığını biliyoruz. Hastanelere erişimin zorlaştığını, randevu almanın zorluklarını, günlerce sonrasına randevu alınabildiğini biliyoruz. Hasta başına ayrılan muayene süresinin 5 dakikaya indirildiğini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullar ve sağlık hizmetlerinin durumu böyle iken giderek artan şekilde şiddete uğruyoruz. İdarecilerden baskı ve şiddet görüyoruz. Ayrıca hasta ve yakınlarından a şiddet görüyoruz. Bu şiddet canlarımızı aramızdan alıyor, kimimiz kendi yaşamından vazgeçiyor. Bakanlığın verilerine göre her gün en az 40 sağlık emekçisi şiddete uğruyor. Yine Bakanlık verilerine göre 2012 yılı ile 2017 yılı arasında sağlık emekçilerine yönelik şiddet yüzde 26 artmış durumda. Üstelik bunlar sadece bildirim yapılan şiddet uygulamaları. Şiddetin nedenlerinin sağlık sisteminin yukarıda saydığımız eksikleri olduğunu biliyoruz. Hizmete erişim zorlaştıkça, gerçek sağlık sisteminin vaat edildiği gibi olmadığını görünce, hesap sorulan, öfke boşaltılan biz sağlık emekçileri oluyoruz. Çünkü olmayan bir sağlık sisteminin vaadi ile halkı kandıranlar, her aksaklığın sorumlusunun biz sağlık emekçileri olduğunu söylemekte de bir sakınca görmüyorlar. Sağlık emekçilerini itibarsızlaştırarak, sağlık emekçilerini hedefe koyarak ve suçlayarak halkı yanıltmaya, sağlık sisteminin sorunlarının üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Şiddetin çalışma ortamımızın olağan bir parçası haline getirilmesi isteniyorsa, bu şiddete alışmamız isteniyorsa, bir kez daha ifade edelim ki bu şiddeti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Birlikte çalıştığımız tüm sağlık emekçileri ile bu şiddeti durdurmak, haklarımıza kavuşmak için mücadele edeceğiz. Sağlık hakları ellerinden alınan halkımızla ele ele vererek layık görüldüğümüz bu sağlık sistemini değiştirmek için, sağlık hakkımız için mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin bir parçası olarak tüm Türkiye’den sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Mart’ta Ankara’da Tandoğan meydanında olacağız. Şiddetin durması için taleplerimizi paylaşacağız. Tüm illerden sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile sağlık hizmetindeki sorunları derinden yaşayan halkımızı 15 Mart’ta Ankara’da buluşmaya çağırıyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]