Ordu Şubemiz sağlık emekçilerine servis sağlanması talebiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvurdu.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 virüsüne karşı alınacak önlemler kapsamında, 24-03-2020 tarihli ve 2280 sayılı Cumhurbaşkanı kararının ekine konulan geçici madde ile COVID-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda çalışan personel;

a-ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, ve şirketlerce yürütülen tolu taşıma hizmetlerinde yararlanmada,

b-Başkent ray, Marmaray, ve izben ve Ordu Büyükşehir belediyesi halk otobüs seferlerinden yararlanmada,31-05-2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanması ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme her ne kadar olumlu olsa da, halen salgınla mücadele kapsamında yeterli değildir ve sağlık emekçilerini korumaktan uzaktır.

Şöyle ki:

*COVİD-19 salgın durumu olağandışı bir durumdur ve yürütülecek sağlık hizmetleri de olağandışı bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle Sağlık hizmetlerini yürüten sağlık emekçilerinin koşulları, hem kendi sağlıklarını korumak hem de virüsün yayılması bakımından olağandışı olarak ele alınmalıdır.

*Salgınla mücadele kapsamında teması azalmak için mümkün oldukça kalabalık ortamlarda bulunulmaması söylenirken, toplu taşıma araçları bu açıdan en riskli alanlar olmaktadır. Risk altında olan sağlık emekçilerinin, dezenfeksiyonu ve kontrolü daha zor olan yaygın toplu taşıma araçlarını kullanması COVİD 19 salgınının yayılımı (hastanedeki enfeksiyonu dışarı taşımak, dışarıdaki enfeksiyonu hastaneye taşımak) konusunda sakıncalar barındırmaktadır. Bugün var olan olağandışı durumun da göz önünde bulundurularak sağlık emekçilerinin sağlık kurumları ve evleri arasında ulaşımı sağlayan, sadece sağlık emekçilerinin kullanımında olacak ve dezenfektasyonu Bakanlık tarafından denetim altına alınacak ücretsiz ve yeterli sayıda servislerin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle belediyeniz tarafından yapılan ya da yapılacak olan bu uygulamaları önemsediğimizi belirtmekle beraber eksik olduğunu ifade etmek isteriz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, yapılacak her türlü düzenlemenin yukarıda belirtiğimiz uyarılarımız dikkate alınarak yapılmasını talep ediyoruz”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]