Kadınlar, 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde bütün illerde kadın düşmanı politikalara, işsizliğe, KHK’lere, krize, güvencesizliğe, kadınların haklarını yok sayan yasalara, şiddete, tacize, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, kadın cinayetlerine, transfobiye, homofobiye, savaşa ve gericiliğe karşı emeği, kimliği, özgürlüğü ve barış için alanlara çıktı.

Günler öncesinden 8 Mart eylem ve etkinliklere başlayan KESK’li kadınlar ile sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar da “Doğa benim, üreten benim, emek benim, yaşam benim, ben kadınım” ve “Kırıntı değil daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik istiyoruz” diyerek alanlardaydı.

KESK’li kadınlar 8 Mart alanlarında dört ana talebini de öne çıkardı: Doğum izinleri artırılsın, 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılsın, kapatılan kamu kreşleri açılsın, Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulsun.

KESK’li kadınlar tarafından dile getirilen diğer talepler ise şöyle oldu:

-Eşit işe eşit ücret sağlanmalı,

-İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılmalı,

-Şiddet, ayrımcılık ve mobbingin gerçekleştiği durumlarda etkili bir soruşturma mekanizması kurulmalı ve caydırıcı cezalar tanımlanmalı,

-Esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, kiralık işçilik uygulamasına son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalı.

-Kadınlara ve LGBTİ+’ lara yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı önleyici yasal düzenlemeler acilen yapılmalı,

-Grevli toplu sözleşme hakkı ile sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki engeller kaldırılmalı,

-Kamu kurumlarının bütçeleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle hazırlanmalı,

-OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli, KHK’lerle haksız ve hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçiler görevlerine iade edilmeli,

-Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son bulmalı. Eşit ve özgür biçimde barış içinde bir arada yaşamın sağlanacağı demokratik koşulların oluşması sağlanmalı,

-Eğitim ve sağlık alanı başta olmak üzere kamusal alanın tümüne yayılan dinselleştirme politikalarından vazgeçilmeli,

-İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmelerin gereklikleri yerine getirilmelidir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]