İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine verilecek eğitim ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda bu eğitimlerin uzaktan verilebileceğine dair bir düzenleme olmamasına rağmen uzaktan eğitim yapılması ve bu eğitimlerin mesai dışında planlanması üzerine Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki üyelerimiz bu uygulamaya itiraz etmiştir.

Üyelerimizin itirazı üzerine hastane yönetimi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden görüş yazısı almıştır. Alınan görüş yazısında:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “çalışanların eğitimi” başlıklı 17. Maddesinin son fırkasına yer verilerek bu fıkra uyarınca eğitimde geçen sürenin de çalışma süresinden sayılması gerektiği belirtilmiştir. 17. Maddenin 7. Fıkra hükmü: “Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.” şeklindedir.

İlgili görüş yazısında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler” başlıklı 8. Maddesi hükmüne de yer verilmiştir. Madde hükmü: “İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.” şeklindedir.

Üyelerimizin itirazları üzerine kurum mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitimde geçen süreleri çalışma süresinden sayacaktır.

Her ne kadar üyelerimizin eğitimlerinin uzaktan eğitim olamayacağı yönünde itirazları ilgili yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve ilk defa verilen temel eğitimler dışında tekrar verilecek eğitimlerin uzaktan eğitim olabileceği belirtilmişse de eğitimlerin uzaktan verilebileceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Uzaktan eğitimin, eğitimin amacına uygun olmaması, işçi güvenliği eğitimlerinden yüz yüze eğitimine esas alınması gerektiğinden, uzaktan eğitimin kaldırılması, tüm eğitimlerin yüz yüze yapılması için mücadelemizin süreceğini belirtmek isteriz.

(Madde hükmü:

(7) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir.)

Sendikamızca hazırlanan dilekçe örneği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yazısı

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]