Hatay Şubemiz İl Sağlık Müdürlüğü’ne, il ve ilçe belediye başkanlıklarına ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yazılar göndererek sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin COVİD-19 salgınına karşı önerilerini iletti.

Şubemiz ilettikleri önerileri ve yazıları basınla da paylaştı.

Hatay Şubemizin ilgili yerlere gönderdiği yazılar aşağıdadır:

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ne,

Covid-19 virüsü ülkemizde hızla yayılım göstermekte olup,  virüsü önlemede alınacak tedbirler noktasında tüm sağlık örgütleri, sendikalar, odalar ile işbirliği yapılması elzem hale gelmektedir. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü düzeyinde oluşturulan kriz masasında sağlık örgütü temsilcilerinin de katılımının sağlaması gerekmektedir. İl Müdürlüğünüze yaptığımız görüşme talebine 1 hafta süre içinde yanıt gelmemesi nedeniyle, yaşanan süreç ile ilgili şeffaf olunmaması, sağlık örgütleri olarak bizlere sağlıklı bilgiler verilmemesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Yaşanan süreç üzerine talep ve değerlendirmemizi tarafınıza yazılı bildirme gereği duyulmuştur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Hatay Şubesi olarak,

-İlimizde görülen vaka sayısı ve varsa ölümlerle ilgili doğru bilgi akışının sağlanmasını, vakaların hangi yaş gruplarında ve hangi hastalıklara sahip olduğu gibi istatistiklerin oluşturulmasını,

-İlimizde bulunan tüm sağlık kurumlarında (Aile Sağlık Merkezleri dahil) koruyucu ekipmanlar ile ilgili yaşanan eksikliklerin acilen giderilmesini

-Sağlık emekçilerinin çalışma sürelerini kısaltarak molalı çalışma biçimine geçirilmesini

-Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ulaşımlarının ücretsiz karşılanmasını, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanlar için oluşturulacak servis araçlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesini

-Virüsle karşılaşan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç halinde en yakın konaklama tesisinde ücretsiz kalmalarını, kıyafet dezenfeksiyonun hastanede yapılmasını

-Sağlık emekçilerinin düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını

-Tüm sağlık emekçilerine acilen tanı testleri yapılmasını, Covid-19 pozitif çıkması durumunda bunun bir meslek hastalığı olarak değerlendirilmesini

-Kurumlarda dağıtılan yemeklerin birime kapalı halde gelmesinin sağlanmasını

-17/03/2020 tarih ve 14500235- 403.99/sayılı “Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler” konulu genelge kapsamında hastanelerde yapılan ameliyatların söz konusu genelgeye uygunluğunun denetlenmesini

– İlimizde bulunan mülteci kamplarının sağlık standartlarına uygunluğunun denetlenmesini, sınırdan yapılan geçişlerde sağlık taramaların düzenli yapılmasını ve 14 gün kuralına uymak adına karantina uygulanmasının sınırlarımıza giriş yapan kişilerin aileleri ile birlikte uygun yerlerde tutularak gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını, kamplarda yaşayan insanlara Covid-19 virüsü ile ilgili eğitim verilmesini

-Göçmen ve mülteciler için sağlık alanında acil durum ilan edilerek göçmen ve mülteci sağlığı için gerekli önlemlerin alınmasını

– Tanı testlerinin yaygınlaştırılarak vakaların tespit sürecinin hızlandıracak gerekli önlemlerin alınması,

-Okul, cami gibi mekanların karantina bölgesi için hazır hale getirilmesi,

-İlimiz Hatay da yaşanan sağlık çalışanları sayısının yetersizliğinin sağlık bakanlığına iletilmesi, ataması yapılmayan,  güvenlik soruşturmalarına takılan ve ihraç olmuş sağlık emekçilerinin acil bir şekilde göreve başlatılmaları için taleplerin oluşturulmasını talep ediyoruz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası Hatay Şubesi olarak hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı ile ilgili alınacak önlemlerde sorumluluğumuz gereği rol üstlendiğimizi ve üstleneceğimizi, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunu yerine getirmede de taleplerimizin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Gereğini bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Belediyelere

Covid-19 virüsünün pandemi olarak ilan edilmesi ve Türkiye’de de vaka görülmeye, kayıplar verilmeye başlanmasıyla birlikte virüsün kontrol altına alınmasına ilişkin önlemler alınmaya ve yeni gelişmelere göre önlemlerin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Covid-19 ile ilgili yapılan tüm çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Bu bakımdan sizlerle alınması gereken tedbirlere dair önerilerimizi paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz:

-Covid-19 virüsü ile topyekün mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde her düzeydeki işbirliği ve toplumsal dayanışma büyük önem arz etmektedir. Virüs nedeniyle fiziksel olarak mesafelenmeyi en üst seviyede tutmaya çalıştığımız bu koşullarda işbirliği, dijital platformlar üzerinden kurulup zorunlu hallerde az sayıda kişinin yüz yüze etkileşimiyle devam ettirilebilir. Bu açıdan yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz zorlukları işbirliği ve dayanışma içinde aşmak için alınacak önlemlerin planlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde; belediyelerin öncülüğünde sendikalar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve ilgili uzmanların da içinde yer aldığı, gönüllülerin becerilerine göre çok değişik alanlarda katkı sunabileceği kriz masaları kurulmasını öneriyoruz.

-Risk değerlendirmesi ve acil durum planları yenilenmeli, tüm çalışanlara dijital ortamda hazırlanan Covid-19 bilgilendirmesi ve eğitimler yapılmalı; yenilenen risk değerlendirmelerinde alınması önerilen ve alınan önlemler tüm çalışanlara duyurulmalı,

-Mevcut ve potansiyel görevliler de dahil olmak üzere koruyucu kıyafet ve ekipmanı nasıl giymeleri, kullanmaları ve doğru şekilde çıkarmaları için çalışanlara gereken eğitim verilmeli,

-Çalışanlara el hijyeni, solunum hijyeni (öksürme ve hapşırma sırasında ve sonrasında yapılacaklar), 1 metrelik fiziksel mesafe konusunda eğitim verilmeli,

-Kaynak kullanımında yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, engelliler, göçmenler, sokakta yaşayanlar, işsizler, günübirlik çalışanlar, enformel sektör çalışanları, mahkum yakınları gibi desteğe en çok ihtiyaç duyacak kesimlerin gıda, barınma ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda bu gruplara öncelik sağlanmalı,

-Halka kitle iletişim araçları etkin kullanılarak dışarı çıkılmaması yönünde sık sık telkinlerde bulunulmalı,

-Halka kitle iletişim araçları etkin kullanılarak el hijyeninin önemi vurgulanmalı ve el dezenfektanına ulaşımının kolaylaştırılması sağlanmalı,

-Halka kitle iletişim araçları etkin kullanılarak sadece solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların maske kullanması gerektiği vurgulanmalı, maskelerin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler verilmeli,

-Halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve eğitimler arttırılmalı; bu sebeple güvenilir, etkileşime açık, bilgi ve moral kaynağı olacak bir dijital medya sistemi oluşturulmalı,

-İnternet iletişimde meydana gelebilecek olası bir aksamada göz önünde bulundurulup özellikle yeni araçları kullanamayan kesimler için bilgilendirme amaçlı açık hava ilanları, otobüs giydirmeleri, afiş, broşür, sabit telefonlar, anons araçları, yerel kanallar, yerel radyolar, yerel gazeteler gibi iletişim mecraları kullanılmalı,

-Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında kullanılacak materyaller okuryazarlık durumuna ve dil göz önünde bulundurularak anlaşılması kolay ve uygun dille hazırlanmalı, engelli vatandaşlar için erişilebilir olmalı,

-Kalabalık yerler olması sebebiyle risk alanı olabilecek süper marketlerde havalandırmaların kontrolü, müşteri ve kasiyer arasına şeffaf fiziksel bariyer bulundurması, kasa önündeki sırada en az 1 m aralıklarla durulması gibi gerekti tedbir ve telkinler sağlanmalı,

-Kafe ve restoranların kapanması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kent içindeki farklı noktalarda mama ve su temin edilmeli,

-Pandemi süresi boyunca su kesintisi işlemleri yapılmamalı,

-Pandemi süresi boyunca belediye otobüslerinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeli

-Her tür toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklanmalı,

-Toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, belediye tesisleri, camiler, toplu ulaşım araçları ve duraklara yönelik dezenfektan çalışmaları devamlılık göstermeli,

-Çöplerin uygun koşullarda ve sıklıkla toplanması devamlılık göstermeli

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne

Covid-19 virüsünün pandemi olarak ilan edilmesi ve Türkiye’de de vaka görülmeye, kayıplar verilmeye başlanmasıyla birlikte virüsün kontrol altına alınmasına ilişkin önlemler alınmaya ve yeni gelişmelere göre önlemlerin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Sosyal hizmetler alanı, hem yatılı kurumlar kapsamında verilen hizmetler, hem de sosyal hizmetlerin kurum dışı ev incelemeleri, vaka müdahaleleri, krize müdahale gibi insanlarla temas halinde hizmet sürdüren bir alan olması itibariyle buralarda alınan önlemler Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler bakımından oldukça önemlidir. Bu alanda alınacak önlemlerin planlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde alanda çalışan emek-meslek örgütleri ve sendikalar ile işbirliği halinde planlamalar yapılması son derece önemlidir. Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık örgütü başta olmak üzere bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar da bu işbirliğinin önemine işaret etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hem sosyal hizmet emekçileri ve hizmet alanların güvenliği ve korunması, hem de Covid-19 ile ilgili yapılan tüm çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Bu bakımdan alanda alınması gereken tedbirlere dair önerilerimizi paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Sosyal hizmet kuruluşlarında alınan tedbirlerin yanı sıra alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir:

  • Özellikle huzurevleri gibi yaş ortalamasının yüksek olduğu ve Covid-19 virüsü bakımından en riskli gruplardan olan yaşlıların bulunduğu bakım merkezlerinin durumu oldukça önemlidir. Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerin yanı sıra huzurevleri ve diğer yatılı bakım kuruluşlarının sağlık servislerinin mevcut olanaklarının gözden geçirilmesi, sağlık birimlerinin bu çalışmayı yapabilecek şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık birimlerinde çalışan sağlık emekçilerine yeterli ve kaliteli kişisel koruyucu ekipman mutlaka sağlanmalıdır. Ekipman düzenli, sürekli ve eksiksiz olarak verilmelidir. Korunma eğitimleri ve ekipmanlar salgının seyri ve aşamalarına göre güncellenmelidir. Yatılı bakım kuruluşlarına giriş çıkışların en aza indirilmesine yönelik uyarılar denetlenmelidir.
  • Yatılı kuruluşlar için Bakanlığınız tarafından “Dış ortamdan huzurevine gelen sosyal hizmet emekçilerinin öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranacağı, herhangi bir belirti gösteren personelin iş yerine girmesene ya da iş yerinde kalmasına izin verilmemesi, tamamen iyileşinceye kadar işe geri dönmemeleri, hastalık görülmesi ya da personelin evinde şüpheli vaka olması durumunda gerekli izolasyon süreçlerinin takip edilmesi ve sağlık izni konusunda personele kolaylık sağlanması” konusunda uyarılar yapıldığı duyurulmuştur. Bu uygulamanın denetiminin sağlanması, bu tedbirlerde esneme olmasının engellenmesi oldukça önemlidir.
  • Yatılı kuruluşlarda hizmet veren tüm sosyal hizmet emekçilerine uygun kalitede, nitelikte ve sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanarak işçi sağlığı ve güvenliği sağlamalıdır.
  • Tüm sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet verenlere yönelik uzaktan eğitimler verilerek virüse karşı kişisel korunma yolları konusunda farkındalıkları artırılmalıdır.
  • Acil durumlarda sosyal inceleme ve ev ziyaretleri yapılacak ise, görevlendirilecek sosyal hizmet emekçilerinin yeterli ve kaliteli tam koruyucu ekipman temin edilerek güvenliği oluşturulmalıdır. Bu süreçte yapılacak diğer tüm bilgilendirme ve yönlendirmeler uzaktan yapılmalı, online ve telefon hatları kullanılarak gerçekleştirilmeli; video, sesli yöntemler kullanılarak etkinliği arttırılmalıdır.
  • Gündüzlü kuruluşlara yapılan başvuruların online, telefon, faks yoluyla alınmasına öncelik verilmeli, bu konuda halk sağlığını korumak için kamuoyuna kitle iletişim araçlarıyla bilgilendirmeler yapılarak müracaatların fiziksel ortamda olmaması yönünde telkinlerde bulunulmalıdır.
  • Pandemi ortamında psikososyal destek hizmetlerinin, sağlık durumu takibi ve kontrolü önceliği dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün talimatları ve kılavuzları gereği elektronik ortamda, temastan uzak, broşür, afiş, sesli, görüntülü olarak uzaktan bilgilendirme ve uzaktan destek eşliğinde yapılmalıdır.
  • Yatılı kurumlarda yemek hizmeti için koruyucu tedbirler yerine getirilmeli ve bu hizmet yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmenin koşulları sağlanarak verilmelidir.
  • Fiziksel ortamda çalışmaya devam edecek sosyal hizmet emekçilerinin iş yerlerine toplu taşıma araçlarıyla gelmeleri hem kendilerinin hem ailelerinin hem de kurum çalışanları ve hizmet alanların sağlığını riske atacağından sosyal hizmet emekçilerine pandemi süresi boyunca ücretsiz servis hizmeti sağlanmalıdır.
  • Sosyal hizmet emekçilerinin düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]