Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı Genelgesinde sayılan “Hamile olan- aysal süt iznini kullanan, 60 yaş ve üzerinde olanlar, dezavantaj!’ grupta bulunanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) sağlık emekçilerinin idari izinli sayılmamalarına ilişkin girişimlerimiz sonuç veriyor.

Dün (18.03.2020) tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır. Konu ile ilgili YÖK’e de yaşanan sorunların düzeltilmesi için yazı yazmış, düzenleme yapılmasını talep etmiştik. Şube ve üyelerimiz de bulundukları yerlerde girişimlerde bulunmuştur. Bu çalışmalar üzerine bugün de YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı düzenlemesi ile uyumlu bir düzenleme yapıldı.

YÖK tarafından yapılan düzenleme, Sağlık Bakanlığı düzenlemesinin aynısıdır. Bu nedenle, halen çok ciddi eksikler taşımakta, 60 yaş ve üzerinde olanlar, dezavantaj!’ grupta bulunanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) sağlık emekçilerini kapsamamaktadır. SES olarak eksikler giderilene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı Genelgesinde sayılan tüm sağlık emekçilerini kapsayan bir düzenleme yapılana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

 

YÖK’ün Yazısı İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]