Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin yazıyı Sağlık Bakanlığı’na gönderdik.

Yazı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]