YAZININ ORJİNALİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

Covid-19 virüsüne dair alınacak önlemler kapsamında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı genelgesinde kamuda çalışanların izinlerine ilişkin yayınlanan genelge doğrultusunda Bakanlığınız tarafından bir düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye göre;

Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yönetici pozisyonda istihdam edileler hariç olmak 60 yaş ve üzerinde olanlar, dezavantaj!’ grupta bulunanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ naklı olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmışlardır. 

Ancak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini bildirmesinin ardından Bakanlığınız tarafından 13.03.2020 tarih ve 114820358 barkod numaralı yazınız ile

Sağlık emekçilerinin izinlerinin yasal mazeret izinleri hariç ikinci bir emre kadar iptal edildiği; kanser hastaları ve organ nakli olanların durumlarının kurum amirlerince değerlendirilerek izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verileceği belirtilmiştir; bu durumda Cumhurbaşkanlığı yazısında belirtilen izinlerden sağlık emekçilerinin yaralanamayacağı anlaşılmaktadır. 16 Mart günü, yani pazartesi günü çalışanlar ne yapacaklarını bilememektedirler. Okul ve kreş çağında çocuğu olan sağlık emekçileri yönetimlerden açıklama beklemektedir. Tüm dünya ülkelerinde çalışanların izinli sayılması uygulaması Türkiye’de farklı uygulanmaktadır.

Olağanüstü bir dönemden geçilirken başta sağlık çalışanı ve hastaneler için alınacak önlemlerin dünyadaki bilimsel uygulamalara uygun şekilde, ihtiyacı doğru şekilde belirleyerek titizlikle ele alınması gerekmektedir. Sağlık emekçileri de hem kendi sağlıklarıyla ilgili hem de sağlık alanında alınacak önlemlerle ilgili kaygılı ve endişe halindedir. Bu anlamda Sağlık Bakanlığınızın aldığı son karar sağlık emekçilerinin yaşadığı belirsizliği ve endişeyi daha da artırmıştır. Bu durumun derhal düzeltilmesi; sağlık emekçilerinin virüs karşında en riskli guruplardan biri olduğu bilimsel gerçeğine uygun olarak önlemler alınması gerekmektedir.

Bu nedenle: Dünya Sağlık Örgütünün konuyla ilgili Rehberinde (Coronavirüs Hastalığı (Covid-19) Saldırısı: İş Güvenliği ve Sağlığı için Anahtar Düşünceler Dahil Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları) belirtildiği gibi:

  • Risk gurubu sağlık emekçileri olan kronik hastalar, engelli olarak istihdam edilenler, 60 yaş ve üzerinde olanlar, hamileler, süt izninde olan sağlık emekçileri herhangi ayrı bir değerlendirmeye ya da amirlerin inisiyatifine bırakmadan koşulsuz idari izinli sayılmalıdır. Bu grup içinde bulunan sağlık emekçileri risk altındadır ve izinli olmaları hem kendi sağlıkları hem de virüsle ilgili önlem kapsamında zorunludur.

 

  • Okul çağında çocuğu bulunan ebeveynlerden biri (çocuk bakımı sadece kadınların yükümlülüğü değildir, bu nedenle ebeveynlerden çocuğun bakımını sağlayacak ebeveyn ) mutlaka idari izinli sayılmalıdır. Sağlık emekçileri de okul çağında olan çocukları için ne yapacakları konusunda endişe halindedir. Çocukların bakımının sağlanması için önlem alınmak durumundadır. Bakanlık, sağlık emekçisi ebeveynlerinin izinlerini kaldırırken çocukların bakımı ve korunması için ne önermektedir? Çocukların ebeveynlerinin yanında sağlık kuruluşlarına gelmek zorunda kalması durumunda sorumluluğu kim alacaktır?

 

  • Sağlık alanında çalışan yetersizliği olduğu bilinmektedir. Yıllardır bu eksiği giderecek şekilde sağlık işgücü planlaması yapmayan, sağlık meslek örgütleri ve sendikaların taleplerini görmeyen iktidarlar, Covid-19 virüsüyle ilgili kriz sürecini de mevcut sağlık emekçilerini daha fazla sürelerle ve daha fazla risk altında çalıştırarak yürütmeyi planladığı anlaşılmaktadır; bu plandan derhal vazgeçilmelidir. Bu ne sağlık emekçileri için, ne de sağlıklı ve etkili önlemler alınabilmesi için bilimsel ve uygun değildir. Artan iş yükünü ve sağlık hizmetlerinde yaşanan olağanüstü durumu dikkate alarak güncel çalışma planlanmasının yapılması, Sağlık emekçilerinin sayısının artırılması, Fazla mesailerin kaldırılması, Nöbetlerin düzenlenmesi, Çalışma süreleri maruziyetinin en aza indirecek seviyelere çekilmesi, Nöbetlerde yedekli çalışma olanağı sağlanması, Mesai düzenlemeleri yeniden yapılmalı; 24 saat uygulamasından vazgeçilmelidir.
  • Mevcut sağlık hizmetleri yetersiz sayıda sağlık çalışanı ile yürütülmekte ve iş yükü fazladır. Korona virüs salgını ile birlikte bu iş yükünün dahada artacağı ortadır. Bundan dolayı sağlık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için sağlık alanındaki çalışan eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Çalışan eksikliğinin acilen giderilmesi için ülkemizde yeterince sağlık emekçisi vardır ve görev beklemektedirler. Ataması yapılmayan yüzbinlerce sağlık emekçisi, ataması yapılmış ancak güvenlik soruşturması nedeniyle işlerine başlatılmayan sağlık emekçileri, Kanun Hükmünde Kararnamelerle hukuki süreçler işletilmeden ihraç edilen sağlık emekçileri acil bir düzenleme ile ihtiyacı karşılayacak şekilde göreve başlatılmalıdırlar.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]