SES İSTANBUL AKSARAY ŞUBE GENEL KURUL İLANI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Aksaray Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu 15.02.2020 tarihinde saat 10.00’da Haseki Caddesi Haseki Sultan Mahallesi Özkaya İş Hanı No:1 Kat:3 Yusufpaşa Fatih/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantı 23.02.2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu Bürosu Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda (Türkocağı Cad. No:9 Kat:4 Cağaloğlu/İstanbul) adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

 • Yoklama
 • Saygı duruşu
 • Divanın oluşturulması
 • Açılış konuşması
 • Kongreye katılan konukların konuşması
 • Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması
 • Çalışma raporunun okunması
 • Mali raporun okunması
 • Denetleme kurulu raporunun okunması
 • Raporların aklanması
 • Tahmini bütçe ve onaylanması
 • Kararlar
 • İlgili organlara adayların belirlenmesi
 • Seçimler
 • Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]