Koronavirüs (coronavirus 2019-nCoV) salgını tüm dünyada giderek yayılırken sınır komşumuz ülkelerde de görülmeye başlanması memlekette panik yaratmış, neredeyse toplumsal bir histeriye dönüşmüş durumdadır. İran, Çin gibi hastalığın görüldüğü ülkelerden ülkemize giriş yapan araçlar, karantinaya alınan vatandaşlar, Koronavirüs tespit edildiğine dair her gün başka bir mecradan yayılan haberler bu endişeyi beslemeye devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı düne kadar herhangi bir açıklama yapmayarak tüm vatandaşları bu yanlış bilgilerle baş başa bırakmıştır.

Özellikle deprem sonrası Van’da giderek artan hastalık endişesi sonrası yapılan araştırmalarda sağlık kurumlarında hastaları ve sağlık çalışanlarını korumak için yeterli önlemlerin alınmamış olması bakanlığın görevinin eksik yerine getirdiğini göstermektedir.

Van’da koruyucu maskeleri sağlık kurumlarından edinemeyen vatandaşların karaborsadan fahiş fiyatlarla bu araçları temin etmek zorunda kaldığı bilgisi çok üzücüdür.

Bakanlık eliyle açıklamaların, bilgilendirmelerin yapılmadığı, yeterli tedbirlerin alınmadığı ortamda vatandaşlar bilgi eksikliğini aşı karşıtı bazı “ünlüler”den gidermeye çalışmakta, kelle paça içerek hastalığın önlenebileceği gibi safsatalarla halkımızın kafası daha da karıştırılmaktadır.

Yeterli ve sağlıklı bilgilendirmenin olmadığı ortamda yabancı düşmanlığına varan kimi tepkileri üzülerek izlemekteyiz.

Sağlık Bakanlığı’nı görevini yapmaya, özellikle temas riskinden kaynaklı yüksek risk grubundaki sağlık çalışanları için acil servislerdeki aşırı yoğunluğu önlemeye, koruyucu araçların teminini sağlamaya, yeterli önlemleri almaya, virüsten korunmak için vatandaşlara yönelik eksiksiz bilimsel bilgileri paylaşmaya davet ediyoruz.

Koronavirüs salgınından korunmak için diğer bulaşıcı hastalıklarda alınması gereken bireysel önlemler aynen alınmalı, bireyler kişisel hijyene, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat etmelidir. Hastalıktan korunmak için henüz bir aşı söz konusu değildir. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem hasta kişilerle temas etmekten kaçınmaktır. Sık sık el yıkamak, elleri göze ve yüze sürmekten kaçınmak, kirli yüzeylerle temas sonrası el yıkamaya fırsat olmadığında %60-90 alkol içeren el dezenfektanları kullanmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak gibi vatandaşların alması gereken kişisel önlemlerin yanında; kişilerin bağışıklığını bastıran yaşam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ve asgari beslenme, barınma ihtiyaçlarının karşılanması da siyasi otoritenin öncelikli görevidir.

Söz konusu hastalık 2-14 gün süren bir kuluçka süresi sonrasında yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı bulgularıyla kendini göstermektedir. Hastalık diğer viral solunum yolu hastalıkları gibi bulaşmakta, hasta kişilerle yakın temas, salgıların transferi, virüsle enfekte yüzeylerle elle temas sonrası vücut mukozalarına aktarımı başlıca bulaşma yollarıdır. Ölen kişilerin büyük çoğunluğunun 65 yaş üstü, ek hastalığı mevcut kişiler olması bağışıklığı desteklemenin ve söz konusu grubu gripten korumanın önemini artırmaktadır. Bugün için Koronaviruslara etkili olduğu gösterilmiş ilaç yoktur. Hastalara şikayetlerini azaltacak ve varsa bozulan organ fonksiyonlarını destekleyecek tedaviler verilmektedir.

Mevsimsel grip aşısının bulunamamasından kaynaklı pnömoniye bağlı ölümlerin yaşandığı memleketimizde maalesef ki vatandaşlara korunmak açısından büyük yük düşmektedir. Havaların ısınmasıyla birlikte hastalığın görülme sıklığının azalacağı tahmin edilmektedir. 26.02.2020

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]