Hakkari Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulunu 16 Şubat günü gerçekleştirdi.

Divan seçimiyle başlayan kongrede söz alan Şube Eş Başkanımız Musa Bor şöyle konuştu: “Kapitalizm kendi yapısal krizlerinden en ağır birini yaşıyor. Sorunlara çözüm üretemediği gibi sorunların daha da ağırlaşmasına neden olan politikalar uyguluyor. Kriz derinleştikçe emeğe ve ezilenlere yönelik saldırılar da sistematik olarak devam ediyor. İşsizlik, yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlik giderek derinleşiyor. Emperyalist sistem savaş ve çatışmaları körüklüyor. Tüm gelişmeler ve veriler emperyalist sistemin doğaya ve insana değerlere karşı bir saldırı olduğunu gösteriyor. Krizi tüm dünyada fırsata çeviren sistem yüzyılın başında yaşananlara benzer şekilde milliyetçiliğe, ırkçılığa ve dini gericiliğe sarılıyor. Ortadoğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler küreselleşmenin ve emperyalizmin Suriye, Irak ve Kürt sorunu ile bağlantısı bağlamında önem taşıyor. AKP’nin Ortadoğu politikası iflas etmiştir. Demokratik muhalefeti, Kürt halkını, işçi ve emekçileri hedef alan gerici faşist saldırılar yeni rejimin kriz içine girmesiyle sonuçlanmıştır. Kriz hem ekonomik hem siyasaldır. Seçimlerle iş başına gelen halkın iradesi belediye eş başkanları ve seçilmiş encümenlere kayyımlar atanmış, çalışanlar üzerinde mobbing uygulanmış, birçok belediye emekçisi sendikasızlaştırılmış ya da yandaş sendikaya üye yapılmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Tüm bu baskılar ülkenin tamamına yayılmış olup ülke adeta kapalı cezaevine dönüştürülmüştür. Cezaevleri ise işkencehaneye çevrilmiştir, hak ihlalleri ve yaşam hakları hiçe sayılmaktadır. Kadınların kamusal alanda, istihdamda varlıkları tehlikeye girmiş, kadınların bedenine, kimliğine, emeğine yönelik saldırılar artmıştır. Her şey AKP’nin temsil ettiği ideoloji tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. KHK ile 130 bin emekçi işlerinden edildi. Biz sağlık ve sosyal emekçileri olarak bugüne kadar sokaklarda mücadele ederek kazandık. Bundan sonra da KHK ve güvenlik soruşturmaları karşısında iş güvencesi için mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla sağlık hakkı temel bir insan hakkı olmaktan çıkmış, hasta müşteri olarak görülmeye başlanmıştır. Sağlık hizmetleri piyasalaştırılmıştır. Böylesi bir süreçte gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzun, başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere toplumun tüm kesimleri için umut, barış ve demokrasi havarisi olmasını diliyor, tüm delegasyonu ve konuklarımızı selamlıyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum.”

KESK’e bağlı sendikaların şube yöneticileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve parti yöneticilerinin katıldığı kongrede yapılan seçimlerde; Gülay Çetin, Nergiz Gülseven Taş, Orhan Salim, Adem Kesici, Remzi Özer, Murat Kaya ve Mehmet Yalçın Hakkari Şubemizin yönetim kuruluna seçildi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]