Adana Tabip Odası yöneticileri Adana Şubemizi ziyaret ederek, 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Büyük Beyaz Miting hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şube yöneticilerimizin de yer aldığı görüşmede Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel ve Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının emeğinin bu kadar değersizleştirilip, böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz bırakılmamıştır. Hiçbir ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli talebi sağlıkta şiddetin engellenmesi değildir. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar sağlık çalışanlarının üzerine yıkılamaz. Emeğimizi değersizleştiren, ücretlerimizi ezdiren, çalışma koşullarımızı her geçen gün zorlaştıran yönetim anlayışı değişinceye; sağlıktaki bu ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya; önerdiğimiz tedbirler alınıncaya; hasta- sağlık çalışanı ilişkisini insani boyuta taşıyacak toplumsal – kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuzu göstermek üzere ülkemizin 81 ilinden, üyemiz olan ve üyemiz olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla, emeklilerimizle, göreve başlatılmayan atama bekleyen genç meslektaşlarımızla ve geleceğimizi oluşturan her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kardeşimizle birlikte otobüsler, trenler, uçaklar ve arabalarla 15 Mart günü Ankara’nın yolunu tutacak ve bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız; sağlıkta şiddet sona Ersin, sağlık çalışanları köle değildir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]