Adana Şubemiz emekli üyelerimizle dayanışma yemeğinde buluştu.

Yemekte üyelerimize hitap eden ve TİS süreci, ekonomik kriz, fiili hizmet süresi zammı, 3600 ek gösterge, ücret zammı ve vergi adaletsizliğine değinen Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, şöyle konuştu: “AKP iktidarında çalışanların emekli olmasıyla ilgili çok değişiklik yapıldı. SSK emeklilerinde 8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar emekli olduğu zaman çalışırken aldığı ücretin %75’ini alırken, sonra işe girenler emeklilikte ücretlerinin %65’ini almaya başladı. Sonra tekrar bir değişiklik daha yapıldı. Bu defa Emekli Sandığı’nı da dahil ettiler. 30 Nisan 2008’den sonra işe giren memurlar da işçiler de emekli olunca çalışırken aldıkları ücretin %50’sini almaya başladılar. Milli gelir artışından %100’ünü alırken %30’unu almaya başladılar. Emeklilik yaşı kademeli olarak 60-65 yaşa çıkarıldı. Az ücret alan işçiler primi doldurduktan sonra çalışmaya devam ederlerse bağlanacak emekli maaşı düşüyor. Taşerondan kadroya geçenler primi dolunca hemen emekli olmak mecburiyetinde kalıyor. Ücreti yeterli değil, ek iş de bulamıyor. Emeklilerin bu hak kayıpları giderilmelidir. İşsizlik o kadar arttı ki, OECD ülkelerinde bir emekliye karşılık dört çalışan varken, ülkemizde bir emekli varken 1.63 çalışan var. İstihdam alanları sağlanmalı, özelleştirmelerden vazgeçilmelidir. Ülkemizde yaklaşık bu gün için 13 milyon kadar emekli var, bunun 5 milyon kadarı 65 yaş üstü maaş alanlar. Yetim maaşı alanlar, yaşamını kaybedenler üzerinden maaş alan yakınları, geri kalan 8 milyon kişi, onun da %61 SSK, %21 Bağ-Kur, %18 memur emeklisidir. Eğer emekliler örgütlü hareket etse büyük güçtür, birçok sorununu çözebilir. Onun için örgütlenmelidir. Emeklilerin ücretlerinden sağlık primi kesilmesine rağmen ilaçta %10 katılım payı, hastanelerde muayene ücreti, reçete ücretleri vs. katkı katılım payı ödemekteler. Emeklilerin sağlık sorunu fazladır, sık sık tedavi için doktora gider, aldığı ücret sağlığa gitmektedir. Şehir hastaneleri açıldı, açılmaya da devam ediyor. Bazı kamu hastaneleri kapandı, bu hastaneler şehir dışında, ulaşımı zor, onun için özel hastanelere gitmek mecburiyetinde kalıyor emekliler. Özellerin katkı payları fazla. Sağlıkta ödenen sağlık primi ve katkı katılım payları kaldırılmalıdır. Sağlık eşit, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir, kamusal olmalıdır. Memur emeklisinin büyük bölümünün ortalama maaşı 2600.00 TL-3300.00 TL kadardır. Acaba geriye ne kalacak? Barınma, sağlık, beslenme, giyim gibi mecburi giderlerini nasıl karşılayacak? Son günlerde iktidar 60-65 yaş üzerindeki yurttaşlara belediyelerin halk otobüslerinde ulaşımda ücretsiz faydalandıkları uygulamayı kaldıran bir yasa hazırlıyor. Bu vicdansızlıktır, bundan vazgeçilmelidir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak fiili hizmet tazminatı için, 3600 ek gösterge için, temel ücretimizin yoksulluk sınırı üzerinde olması için; ek ödemelerin iki katına çıkarılarak emeklikten sayılması için, çalışırken alınan ücretin emeklilikte de alınması için tüm illerde etkinlikler yaptık, bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz. Emekten emekli olunmaz diyerek siz emeklilerimizin çalışanlarla beraber olması, üyeliğinin devam etmesini istiyoruz. Sendikamız SES çalışan ve emekli tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için mücadeleye devam edecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]