Adana Şubemiz, Adana Tabip Odası, Dev Sağlık-İş, Adana Eczacı Odası ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Adana Şubesi açıklama yaparak 15 Mart Ankara Büyük Beyaz Mitingi’ne çağrı yaptı.

KESK Adana Şubeler Platformu ile TMMOB Adana şubelerinin temsilcilerinin de katıldığı ve Adana Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal, şöyle konuştu: “Ülkemizde bir günde ortalama 40 sağlık çalışanı fiziksel, sözel veya psikolojik şiddete uğramaktadır. Şiddet o hale gelmiştir ki bir hekimin ya da sağlık çalışanının şiddet görmesi haber değeri bile taşımamaktadır. Sağlık çalışanları tükenmişlik ve korku içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren sağlık çalışanlarının bu kadar şiddete uğradığı, değersizleştirildiği, yaptığı işin basite indirgendiği, güvencesizleştirildiği, ekonomik olarak fakirleştirildiği, mobbinge uğradığı bir dönem olmamıştır. Şiddetin bu kadar artması 2002 yılından itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin neden olduğu, kışkırtılmış sağlık politikalarının bir sonucudur. Sağlıktaki şiddet ortamı kader değildir. Bu önlenebilir bir durumdur. Hasta ve yakınlarının taleplerinin karşılanmadığı, idari ya da sisteme dair bir tıkanıklıkla karşılaştıkları ya da tıbbın gerektirdiği her şey yapıldığı halde olumsuz bir tıbbi durumun ortaya çıktığı ilk anda sağlık hizmetini sunanlara karşı öldürmelere varan şiddet girişimlerine başvurması olağan bir sürecin sonucu değildir. Bu tutum, bu saldırganlık, bu vahim tablo sürdürülebilir hiç değildir. Tekrar ediyoruz bu şiddet önlenebilir. En üst düzeyde şiddetin kınanması ile şiddet uygulayanlara sıfır tolerans ile şiddete karşı önerdiğimiz yasa tasarısı ile bu şiddet önlenebilir. Şiddetin önlenmesi için beş acil tedbir önerimiz şunlardır; Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı sağlıkta şiddet yasa tasarısı hızla yasalaştırılsın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu etkin olarak uygulansın, muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin. Biz hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, fizyoterapist, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda yer alıp burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaşlarımızla ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]