Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu 22.02.2020 tarihinde saat 10.00’da şube binasında (Kiremithane Mah. 4404 Sok. Can Apt. Kat: 2 No: 3 Akdeniz /Mersin) aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantı 01.03.2020 tarihinde saat 10.00’da tarihinde Eğitim Sen Mersin Şube Binasında (Kiremit Hane Mah. 4406 Sok. Mustafa Arif Yavuz İşhanı Kat:5 No: 15 Akdeniz/Mersin) yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Yoklama

2. Saygı duruşu

3. Divanın oluşturulması

4. Açılış konuşması

5. Şube Eş Başkanlarının konuşmaları

6. Kongreye katılan konukların konuşması

7. Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

8. Çalışma raporunun okunması

9. Mali raporun okunması

10. Denetleme Kurulu raporunun okunması

11. Raporların aklanması

12. Tahmini bütçe ve onaylanması

13. İlgili organlara adayların belirlenmesi

14. Seçimler

15. Kapanış

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]