KESK Mardin Şubeler Platformu, Mardin Tabip Odası ve Mardin Diş Hekimleri Odası açıklama yaparak, gözaltına alınan Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Derya Etem, üyemiz Emel Oran, BES Mardin Şube yöneticisi Mustafa Benli ve siyasetçilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ortak açıklamayı yapan TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, şöyle konuştu: “Aralarında Tabip Odası Eş Başkanı Derya Etem, BES Şube yöneticisi Mustafa BENLİ, SES eski Şube Yöneticisi Emel Oran ve birçok siyasetçi evi ve iş yerleri basılarak hukuksuzca gözaltına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin düşünce özgürlüğü, örgütlenme ve sendikal faaliyetlerinden dolayı kimse suçlanamaz kararları ortadayken, mevcut iktidarın adeta suç üreten, yasal gerekçesi olmayan ve gizli tanıklarla dosyaya kısıtlılık kararı getiren, uzun gözaltı süreci ile insan hakları ihlaline sebep olan ve adeta işkenceye dönüştüren bu hukuksuzluğu kınıyoruz. Ülkenin içinden geçtiği bu süreçte toplum gözaltı, tutuklama ve envai çeşit baskı yöntemleriyle zapturapt altına alınmak istenmektedir. En temel haklarımız bile kriminalize edilerek suç oluşturulmaya çalışılmaktadır. Mevcut iktidar bu baskı yöntemleriyle toplumu istediği şekilde dizayn etmeye çalışmakta ve mücadeleyi pasifize etmeye çalışmaktadır. Demokratik toplumcu mücadele anlayışını benimseyen biz emek ve meslek örgütleri demokratik, fiili ve meşru mücadele çizgimizden vazgeçmeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz. Üye ve yöneticilerimizin haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden ihraç edilmeleri yetmezmiş gibi iktidar gün be gün zulmünü arttırarak meşru mücadele haklarımızı elimizden almaya çalışmaktadır. Ancak bilinmeli ki bu baskı arttıkça bizim dayanışmamız ve mücadelemiz çoğalarak devam edecektir. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak değerlerimizi, toplumun sağlık ve yaşam hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun emek, barış ve sağlık hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılıp bu hukuksuzluğa son verilmelidir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]