KESK: Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Hakkında AYM’den Hükümete Ders Gibi Karar!

Facebook
Twitter
WhatsApp

AKP iktidarının darbe girişimini fırsata çevirme uygulamalarından biri de fişlemeleri olağan hale getirerek keyfi ve hukuksuz şekilde binlerce insanımızın anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkını elinden almasıdır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması adı altında Kişisel Verilerin Korunması başta olmak üzere temel insan hakları hiçe sayılmıştır. Mahkemelerin beraat kararı verdiği, savcıların takipsizlikle sonuçlandırdığı dosyaların dahi güvenlik soruşturmalarına konu edindiği, nasıl ve hangi kriterlerle hazırlandığı bilinmeyen, itiraz edilemeyen istihbarat raporlarının esas alındığı uygulama nedeniyle sonuçları ağır olan mağduriyetlerin yaşanmasına neden olunmuştur.

657 sayılı Kanunun 48. maddesine eklenen düzenleme ile güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları kanuni bir kılıfa büründürülmek istenmişse de Konfederasyonumuz baştan itibaren bunun hukuki olmadığı ve temel insan haklarına aykırı olduğunu belirtmiştir. AYM bugün aldığı kararla Konfederasyonumuz ile diğer emek ve demokrasi güçlerinin ne kadar haklı olduğunu teyit etmiştir.

Diğer bazı uygulamalarla birlikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin yaptığı başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlamıştır. Karar 29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kararın Tam Metni İçin Tıklayınız

Anayasa Mahkemesi kararında “…güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen veriler kişisel veri niteliğindedir. Kuralla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kamu mercileri tarafından özel yaşamı ile ilgili sorular sorulması da dahil olmak üzere bir bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerinin alınması, kaydedilmesi ve kullanılması özel hayata saygı hakkına sınırlama niteliğindedir…” diyerek iktidarın darbe dönemlerinin temel uygulamalarından olan fişlemelere ilişkin önemli bir tespit yapmıştır. Yine, “…Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi…” denilerek keyfilik değil hukukun temel alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]