Adana Şubemiz Seyhan, Çukurova ve Karaisalı Devlet Hastaneleri ile diş merkezlerindeki üyelerimizle dayanışma yemeğinde buluştu.

Yemekte üyelerimize hitap eden ve TİS süreci, fiili hizmet süresi zammı, ücret zammı, güvenceli çalışma, sağlıkta şiddet, ve promosyon ücretlerine değinen Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, şöyle konuştu: “Şehir hastanelerinde yaşanan aksaklıkları dile getirmek yasaklanıyor, personelin çalıma süresi içersinde yapmış olduğu işler gizlilik kapsamına alınıyor, ilaç yok, tıbbı malzeme yok diyemeyecekler. 23 maddelik gizlilik sözleşmesi imzalanıyor. Bu zamanla diğer hastanelere de yayılacaktır, bu mobbingtir kabul edilemez. Hasta yakınına hastasının durumu hakkında bilgi vermekte zorlanacağız. Milletvekillerine ve Anayasa Mahkemesi üyelerine verilen sağlık hizmetlerinde kolaylık ayrıcalığının Danıştay, Yargıtay üyelerine, emeklilerine, bakanlara, Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakmakla mükellef oldukları yakınlarına da uygulanması kararı kabul edilemez. Tüm yurttaşlar ulaşılabilir, eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almalı, onların aldığı tüm hizmetlerden faydalanmalıdır. Kamu hastanelerinde özellikle üniversite hastanelerinde tıbbi malzeme temininde zorluklar çekilmektedir. Basından öğrendiğimiz kadarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören bir yurttaş kalp stendi yokluğundan hayatını kaybetmiştir. Sağlık için gereçler temin edilmeli, devlet üniversite hastanelerinin sorunlarını çözmelidir. OHAL’le beraber 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında değişiklik yapılarak işe girmelerde ve atamalarda güvenlik soruşturması ve araştırması şartı konmuştu. SES ve TTB’nin açtığı davalar sonucunda Anayasa Mahkemesi işe girmede ve atamada güvenlik soruşturması ve araştırma şartını kaldırdı, bu durumda olanlar derhal görevlerine başlatılmalı ve geçmiş ücretleri, tazminatları ödenerek mağduriyetleri giderilmelidir. Ülkemizde aşı reddi artıyor. 2011 yılında 183 aile aşıyı reddederken, 2018 yılında bu sayı 23.000 aileye çıkmış, çocuklarda aşı oranı % 77’den %67’lere düşmüştür. Bunun sonucunda da 2016’da 89 kızamık vakası görülürken, bu sayı 2018’de 716 olmuştur. Aşı olmayanlar aşı olanları da etkiler, hasta eder. Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirleri almalıdır. Hastanelerde özellikle acillerde hasta yoğunluğu çok fazla. Seyhan Devlet Hastanesi’nde acile çoğu zaman günde 2000’den fazla kişi müracaat etmekte, yeterli çalışan yok, özellikle hemşire sayısı çok yetersiz, hemşire dinlenme odaları yetersiz. Defalarca dile getirmemize rağmen sorun giderilmedi. Yeni yapılan binalar ne yazık ki çok çabuk eskidi, bina içinde, acil salonlarında çökmeler oldu. Denetimsiz binalar olmamalı. Adana’da Şehir Hastanesinin açılması ile hastanelerde kapasite artırımı ve yatak sayısı artırımı yapılıyor ama personel artırılmıyor.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]