29 Ekim 2016 tarihli 675 sayılı OHAL KHK’si ile hukuksuz, gerekçesiz, dayanaksız bir biçimde kamu görevinden ihraç edildikten sonra beyin tümörünün nüksetmesi sonucu 18 Eylül 2017 günü yaşamını yitiren Diyarbakır Şube üyemiz Mücahit Karataş, OHAL Komisyonu kararı ile işine iade edildi.

OHAL ilanının Anayasaya aykırı olduğunu, darbe teşebbüsünün bastırılmasına rağmen OHAL ilan edilemeyeceğini, OHAL KHK’lerinin Anayasaya aykırı çıkarıldığını ve yapılan işlemlerin temel haklara aykırı olduğunu hep söyledik, OHAL KHK’leri ile yaklaşık 135 bin kişinin kamu görevinden çıkarılmasının “medeni ölüm” hali yarattığını ve bunun sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu haykırdık. İktidarın bu haksız, hukuksuz uygulamalarının bedelini emekçiler ve aileleri ödemektedir.

KHK’lerin tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç kararı verenlere soruyoruz: Yaşam hakkını da iade ediyor musunuz?

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]