Ülkemizde ve dünyada sürekli değişen dengeler ,siyasi gelişmeler ,olası savaş çığırtkanlığı , emeğin üzerinden yaşanan sömürü ve gasplar globalleşen dünyamızın tartışmasız gündemi haline geldi. Tabi ki bu tartışmalar egemenlerin ihtiyacına ve stratejilerine göre şekil alıyor. Yaşadığımız coğrafyada bu gelişmelerden aza de değil.
Kapitalist ataerki sistem, bütün ülkelerde kadın bedeni ve emeğinin sömürüsü üzerinden varlığını sürdürürüp en temel insani değerleri metalaştırıp hiçleştirmeye devam ediyor. Bu nedenle bu sisteme karşı örgütlü kadın mücadelesini ve dayanışmasını enternasyonel düzeyde geliştirip büyütmeye ihtiyaç olduğu çok açıktır. Çünkü kadın olma hali dünyada nereye giderseniz gidin cinsiyetçi ve ayrımcı politikalarla karşı karşıya kalma halidir.
Ülkemizde ve kapitalist ataerkil sistemin sömürü ve işgal tehdidi altındaki diğer Ortadoğu ülkelerinde emeğimize, kimliğimize, bedenimize ve kazanımlarımıza yönelik ırkçı, cinsiyetçi, gerici ve gelenekçi politikalarla yapılan saldırılar her geçen gün daha da derinleşiyor. Kadınların eşitlik ve özgürlük talepleri için örgütlenmeye devam etmesi ve bu örgütlenme sonucunda da mücadelenin yarattığı kazanımlar bir nebzede olsa rahat nefes almamızı sağlamıştır. Fakat kapitalist ataerki sistemin temsilcisi konumunda olan siyasi iktidar tekçi,cinsiyetçi ve dinci politikalarla bu kazanımlarımıza saldırıyor ve elimizden almak istiyor.
Dünyada kadınlar ve kadın örgütleri kapitalist ataerk sisteme gedik açma ve kadının özgürlüğe giden yoluna bir çakıl taşı koymak için çalışıyor. Kadın grevlerinin uluslar arası organize ediliyor olması bu minvalde çok önem taşıyor. Kadın grevlerinin bu yıl bir çok ülkede karşılık bulması ve eylemlerin daha da yaygınlaştırılması bu mücadelerin bir sonucudur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]