KESK İstanbul Şubeler Platformu: Sendikamız SES’e, Emek ve Demokrasi Güçlerine Yönelik Gözaltılara Son Verilsin

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK İstanbul Şubeler Platformu dün İstanbul Şişli Şube binamızda basın toplantısı düzenleyerek, aralarında Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Fikret Çalağan ve eski MYK üyemiz Belkıs Yurtsever’in de bulunduğu gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Şubeler Platformu adına ortak açıklamayı yapan İstanbul Şişli Şube Eş Başkanımız Ferdane Çakır Doğan, şöyle konuştu: “Türkiye’de neredeyse her gün farklı bir kentte emek ve demokrasi alanında faaliyet yürüten kurumların yönetici ve üyelerine yönelik polis baskını, gözaltı ve tutuklamalar yaşanmaktadır. Dün de sabahın erken saatlerinde farklı illerde; demokratik kitle örgütü, emek meslek örgütü, siyasi parti yönetici ve üyelerine yönelik gözaltılar olmuştur. Aralarında SES Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Çalağan, SES eski MYK üyemiz Belkıs Yurtsever, Tüm Bel Sen eski MYK üyemiz Mehmet Hanifi  Demir  ve Eğitim Sen Diyarbakır 1 No.lu şube eş başkanı Hatice Efe’nin de aralarında olduğu arkadaşlarımız gözaltına alınmışlardır. Yine sendikamız üyesi ve eski Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da gözaltına alınanlar arasındadır. Özellikle Ankara’da uzun zamandır benzer hukuksuz yöntemler geliştirilmektedir. Üç yıl önce yani 12 Şubat 2016 günü Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilen ve kamuoyunda Beyaz Bayrak olarak bilinen basın açıklaması ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. O tarihte başta Cizre olmak üzere çok sayıda ilçede sokağa çıkma yasakları devam etmekte ve çok sayıda sivil yaşamları tehlikede olduğu için yardım çağrıları yapmaktaydı. Günlerce, haftalarca, aylarca süren sokağa çıkma yasaklarıyla yüz binlerce insanın, tüm insan haklarının ihlal edildiği bir süreç yaşanmaktaydı. Isınma, su ve gıda gibi en temel ihtiyaçların karşılanamadığı, sağlık hizmetlerine ulaşımın engellendiği, hastanelerin karargâha dönüştürüldüğü, sağlık çalışanlarının yaralıya müdahale ederken, ambulans kullanırken yani yaşatmaya uğraşırken, öldürüldüğü bir ortamdaydık. Ayrıca başta kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların, çocukların, kadınların da sağlık hizmetine erişimi önünde ciddi engeller söz konusuydu. Öyle ki sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların ellerinde beyaz bayraklarla hastaneye ulaşma çabaları biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de derinden etkilediği için sendikamızın Ankara Şubesi de demokratik haklarını kullanarak beyaz bayrak eylemleri ile yaşam hakkına vurgu yapan açıklamalar gerçekleştirmiştir. Bu açıklamaya katılan kişi ve kurumlarda sivillerin yardım çığlığının duyulması, sağlık hizmetine ulaşımın önündeki engellerin kalkması için duyarlılık çağrısı yapıyorlardı. Bu ve benzeri basın açıklamaları bahane edilerek bugüne kadar 100’ün üzerinde insan ile ilgili farklı tarihlerde gözaltılar yaşanmıştır. Dün de Ankara’da yapılan bu gözaltı operasyonunun İktidarlarını sürdürmek ve faşizan politikalarına meşruiyet kazandırmak için demokratik eylem ve etkinliklere katılmamız yasa dışı faaliyetlermiş gibi sunuluyor. Bir kez daha ifade ediyoruz ki toplantı ve gösteri hakkımızın kullanımı valiliklerin ya da idarecilerin insafına bağlı değildir. Valilerin keyfiliklerine uymak zorunda değiliz. Anayasaya aykırı yasaklara ve talimatlara uyma yükümlülüğümüz yoktur. Gözaltına alınanların tamamının adresleri belli olup çağrılma durumunda ifade verecek kişilerdir. Ancak bu yöntemin uygulanmayıp doğrudan doğruya polis baskını ile gözaltına alma yönteminin uygulanması soruşturmaların aynı zamanda toplumsal muhalefete dönük bir baskı aracı olarak da kullanıldığını göstermektedir. İktidar gözaltı ve tutuklamalar yoluyla muhalif kesimleri sindirmeyi, korku dalgası yaratmayı hedeflediğinden bu politikayı özellikle ve sistematik olarak uygulamaktadır. Hukuk hiçbir dönemde bu kadar ayaklar altına alınmadı, temel hak ve özgürlükler hiçbir dönemde bu denli ihlal edilmedi. Siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz; göz altılarla, tutuklamalarla bizleri emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamayacaksınız. Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz. Hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir. Gözaltına alınanların biran önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]