Adana Şubemiz, Adana Şehir Hastanesi’ndeki üyelerimiz ile dayanışma yemeği gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, TİS süreci, fiili hizmet süresi zammı, ücret zammı, güvenceli çalışma, sağlıkta şiddet, promosyonlar ve ihraçlara değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlıkta dönüşümün ikinci fazı dedikleri şehir hastanelerinin bir özelleştirme olduğunu, şehir hastaneleri modeliyle sağlığın ve geleceğimizin ipotek altına alınacağını, sağlığın piyasaya açıldığını, ticarileştiğini, bu sistemin İngiltere ve Kanada uygulamalarının başarılı olmadığını, oradan uzaklaşan sermayenin Türkiye’de bu hastaneleri yaptığını, bir Dünya Bankası projesi olduğunu, asıl yatırımın inşaata yapıldığını, ileride sağlığın pahalı olacağını, cepten ödemelerin artacağını, çalışanların güvencesiz taşeron olacağını, emekçilerin ücretlerinin azalacağını anlatmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada, CHP raporuna göre 30 şehir hastanesi tamamlandığında 25 yılda kamuya getireceği yük 142.4 milyar dolar (bugünkü kura göre 77 milyar 188 milyon 128 bin 250 dolar kira 65 milyar 208 milyon 22 bin 595 dolar hizmet bedeli) Bununla 862 adet 1200 yataklı hastane yapılabiliyor. 2019 yılı kira bedeli ile 5.7 milyar dolarla 47 yatak kapasiteli 37 hastane yapılabiliyor. Şu anda 10 şehir hastanesi çalışıyor. 2020’de 4 tane daha açılacak, 2020 yılı bütçesine şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli karşılığı 10.5 milyar TL ayrılmıştır. Şimdi Sağlık Bakanlığı bütçesinin %14’ü şehir hastanelerine ayrılmış, hepsi tamamladığı zaman %64’ü şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeline gidecek, geri kalanla ne yapılabilir? Bütçe yetmez, Sağlık Bakanı da bunu görüyor. Genel bütçeden hastaneler yapabiliriz diyor, bütçemiz yeterli olduğuna göre başka bir finans kuruluşuna verelim diyor. 12.400 yataklı asgari 10 hastaneyi genel bütçeden yapabiliriz diyor, ayrıca hastanenin 19 -20 hizmetini de kendimiz yapabiliriz diyor, şimdilik kemoterapi ve fizik rehabilitasyonu kendimiz yapıyoruz diyor. Bunlar yetmez, açılan 10 hastane acilen Sağlık Bakanlığı’na devredilmeli, yapılmakta olanlar genel bütçeden finanse edilmeli, yeni yapılacaklar 200-600 yataklı ulaşılabilir yerde olmalıdır. Kapatılan hastaneler modernize edilerek tekrar açılmalıdır. Eğitim kadroları güçlendirilmelidir. Adana Şehir Hastanesi’nde özellikle hemşire kadrosu artırılmalı, döner sermaye ödemeleri yeterli olmalı, acillerde çalışanlara dinlenme, giyinme odası verilmeli,  hasta polikliniklerine sekreter verilmeli, sendika temsilciler katına çıkarılmalı, izin saati de iki katına çıkarılmalıdır. Kamu hastaneleri tam kapasite ile çalışmalı, 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi inşaatları hızlandırılmalı, Numune Hastanesi tekrar açılmalıdır. Sağlıkta cepten harcamalar artıyor. 2018 yılında cepten harcama %17.3’dü, 28 milyar 550 milyon TL’ye tekabül ediyordu. Toplam sağlık harcaması 165 milyar 234 milyon liraya çıkmıştı. 2020 yılı genel bütçesi Sağlık Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesi 58 milyar 876 milyon TL’dir. Tüm yurttaşlardan katkı katılım payı alınmamalı, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli, eşit sağlık hizmeti verilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri çok çalışmakta, ulaşım, lojman sağlanmalı, kira, yakacak yardımı yapılmalı, her iş yerinde 7/24 saat çalışan ücretsiz 0-6 yaş kreşler açılmalı, nöbet ücretleri arttırılmalı, mesai saatleri her çalışanı memnun edecek şekilde düzenlenmelidir. Sendikalar emekçiler için vardır. SES kendi iş kolunda emekçilere hizmet için vardır, işverenle bürokrasiden uzak durur. Onun için üç yılda bir kongre yaparak yönetimini seçer, yöneticiler aynı organda ancak iki yıl üst üste seçilebilir, üçüncü yıl başka bir üyeye yerini bırakır. Profesyonellik yalnız 7 kişilik genel merkez yönetimi için vardır, sendikadan aldıkları ücret yönetimde kaldıkları müddetçe devlette yönetici olmazsa ne alacaksa o kadardır. Onun için ücretleri eşit değildir, başka türlü oturum aşı gibi ücret alamazlar. Bazı sendika yöneticileri gibi yönetim kararı ile 14-27 bin lira gibi ücretler, oturum paraları alamazlar. Son model lüks arabaları yoktur, aidatlar üyelere harcanır. Şuan yönetimde olanlar aylık 4 bin TL–5 bin TL maaş alıyorlar. Bizim gücümüz sizlerin dayanışmasıdır.”

Dayanışma yemeği halaylarla sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]