Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde illerden gelen üyelerimizin de katılımıyla Ankara Akar Otel’de gerçekleştirildi.

Sendika ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında var olan riskli durumlara değinerek, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıklarının altını çizdi. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının çok ağır olduğunu ve yıprandıklarını vurgulayan Erden, “Sağlığımız bozuluyor, hatta yaşam hakkımız yok ediliyor” dedi. Erden, fiziksel, biyolojik, ergonomik ve kimyasal risklere dikkat çekerek, psiko-sosyal risklere örnekler verdi. Erden, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma ortamımızda yönetememenin yarattığı kriz ve sağlık politikalarının sonuçları sağlıkta şiddetin artmasına neden olurken bu şiddetin sonucunda onlarca sağlık emekçisini kaybettik. Yönetim sorunları, çalışma rejimi ve özellikle sağlıkta performans uygulaması ve bunlara OHAL; KHK vb. anti demokratik süreçlerle yaşanan gelecek belirsizliği eklendiğinde sorunlar daha da artmaktadır, tükenmişliğe neden olmakta ve intiharlar artmaktadır. Yönetim ve yandaş sendikalar ise çalışanların demokratik katılımından çok iktidarın söylediğine tabi olmayı dayatıyorlar. Çalışma ortamlarında dahil edildiğimiz tek katılım mekanizması kalite yönetimine şekli katılımdır. Tehlikeli ortamlarda çalışmadan kaynaklı olarak her gün birçok riskle boğuşuyoruz ve buna bağlı olarak birçok kaza ile karşılaşıyoruz. Kurum yöneticileri ise yaşananları görünmez kılmak için elinden geleni yapıyor. Meslek hastalığı iş kolumuzda ve genel olarak kamu hizmetlerinde yok sayılmaya çalışılıyor. Çalışanların sağlığı için önlemlerin alınması maliyet değildir. SES olarak çalışanların yönetimlere demokratik katılımını savunuyoruz. İSG birimlerinin kurulmasına müdahil olmalı ve kurulan yerlerde yapılan çalışmalara katılarak denetim görevi üstlenmeliyiz. Sendikalı olmak psiko-sosyal tehlikeler için önleyicidir, sağlığımızı koruyacaktır. SES geçmişten bugüne çalışma ortamı ve koşullarını sürekli olarak gündeme getirdi. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sağlığı sürekli çalışma konularımızdan oldu. Sağlık örgütleri ile birlikte Sağlık Çalışanları Sağlığı kongreleri düzenledik, eğitimler gerçekleştirdik, temel TİS taleplerinden biri haline getirdik. Yasanın çıkması konusunda mücadele ettik ve şimdi de uygulanması için mücadele ediyoruz. Biz çalışanların en temel taleplerinden biri çalışırken yaşam hakkımızın korunmasıdır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için mücadelemizde ısrar edeceğiz.”

Erden’in ardından konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise sağlık alanında sermaye lehine yapılan değişiklikler sonrasında güvencesizliğin ve şiddetin arttığına vurgu yaparak, “Sağlık alanında yaşanan şiddeti toplumsal şiddet ve şiddeti körükleyen politik açıklamalardan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Sağlıkta iyilik halini bozan güvencesiz çalışma, esnek çalışma, uzun süreli çalışma, dinlenme ortamlarının olmaması ve sağlık emekçilerinin çözüm mekanizmalarına dahil edilmemesi en büyük sorunlardır. Meslek odaları, sendikalar ve emekçilerin ortak mücadele programıyla güvenli bir çalışma ortamını hayata geçirmek çok önemli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genel Sekreterimiz Pınar İçel’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İş Müfettişi Şeref Özcan “Türkiye’de ve Dünyada İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Durum”, Doç. Dr. Aslı Davas “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Açısından Durum” ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Dr. Murat Özveri “Hukuk Düzleminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği” başlıklarında sunum yaptılar.

Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey’in moderatörlüğünde yapılan forumda ise Prof. Dr. Mehmet Zencir “Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Psikososyal Riskler ve Nasıl Ele Almalıyız” başlığında sunum gerçekleştirdi.

Panel ve forumun ardından hastane yangınları ve iş cinayetleri başlıklarında olgu tartışmalarının yapıldığı dört ayrı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci günü atölye sonuçlarının aktarılması ile başlarken, Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fikret Çalağan’ın moderatörlüğünde iş yerlerine dönük yapılacakların tartışıldığı ve planlama yapıldığı forumla devam etti.

İki gün süren Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]