Kürtaj sağlık hizmetidir. Sağlık verileri özel olarak korunması gereken kişisel verilerdir. Kişisel verilerin gizliliği hiç bir koşulda ihlal edilemez.

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve kimlik bilgileri bilinmeyen bir kişinin tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden de sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılan bir yazıyla, son iki yılda polikistik over sendromu olan ve kürtaj yaptıran kadınların listesinin gönderilmesi istenmiştir.

İnsanlara ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmış ve uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve özel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile korunmaya alınmıştır.

Kişisel veriler kural olarak, ilgililerin açık rızası olmadan paylaşılamaz. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise daha da özeldir ve ancak sağlığa ilişkin belli amaçlarla ve sadece sır saklama yükümlülüğü altındaki kişi ve kurumlar tarafından işlenebilir. Bu şartlar altındaki işlemeler de sınırsız değildir; işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olmalıdır.

Hasta ile sağlık emekçisi arasındaki güven ilişkisi temel olarak sır saklama yükümlülüğü ile sağlanır. Sağlık kuruluşuna başvuran hasta kişisel sağlık bilgilerinin gizliliğine saygı gösterileceğine, kimseyle paylaşılmayacağına güvenir. Bu güvenin ihlali hastanın bilgi gizlemesi hatta sağlık hizmeti almaktan kaçınmasına neden olabilir, bu durumun neticesi ise kimi zaman sakatlıklar hatta ölüm anlamına gelmektedir.

Bir soruşturmayla ilişki kurularak polikistik over sendromu olup da kürtaj yaptırmış bütün kadınların listesinin istenmesi kabul edilebilir değildir. Yaşanan bu durum kişi hak ve özgürlüklerine müdahaledir ve suçtur.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu durumu, binlerce kadının kişisel sağlık verilerinin üçüncü kişi ve kurumlarca paylaşılmasını kabul etmiyor, hukuka aykırı bu talebe, kadın bedenini denetleyen tüm mekanizmalara olduğu gibi karşıyız. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli hassasiyeti gösterterek kamuoyunu rahatlatmasını, binlerce kadının sağlık hizmeti almaktan kaçınmasına neden olabilecek bu sorumsuzluğu ortadan kaldıracak bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. 11.09.2019

 

                                                                                             MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]