KESK’in TİS taleplerini dilek getirmek amacıyla 4 koldan başlatmış olduğu yürüyüş kapsamında, Van yürüyüş kolu 31 Temmuz Çarşamba günü Mersin’e gelmiştir. KESK Mersin Şubeler Platformu üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından Özgür çocuk parkında yapılan karşılama, Sendikamız Şube Eş Başkanı Yılmaz Bozkurt ‘un konuşmasıyla başlamış, KESK Dönem Sözcüsü Tüm Bel Sen Şube Başkanı Canan SOLAK’la devam etmiştir. Ardından Van yürüyüş Kolumuzla gelen, aralarında SES Eş genel başkanımız Gönül ERDEM’in de bulunduğu heyet adına KESK Eş Başkanı  Aysun GEZEN’nin yapmış olduğu konuşmayla son bulmuştur. Basın Açıklamasından sonra arkadaşlarımız TİS taleplerimizi belirtmek üzere Ankara ya yola çıkılmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]