2020-2021 TİS taleplerimiz için 31.07.2019 çarşamba günü saat 10:30’da vergi dairesi önünde KESK MYK üyelerimizin de katılımı ile basın açıklaması ve bildiri dağıtımı yapıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]